Koncentracja tlenu w suchym powietrzu jest wielokrotnością cyfry SIEDEM

Bóg ma dwie księgi objawienia: stworzenie oraz Biblię. Stwierdzamy, że jako Autor obydwóch, wplótł On w obydwie te księgi liczbę 7. Nie jest zaskakujące, że ten sam Autor używa wspólnej kluczowej liczby jako znaku Swego autorstwa w obydwu z nich. W niniejszej serii zauważymy różne obszary natury, w których liczba 7 objawia Go jako Autora materialnego stworzenia – niektóre z nich są bardzo oczywiste, inne nieco ukryte, a wszystkie razem wzięte – wspaniałe.

Koncentracja tlenu w suchym powietrzu jest wielokrotnością cyfry SIEDEM

Autor: br. P.O.

Część 31 – Koncentracja tlenu w suchym powietrzu jest wielokrotnością cyfry SIEDEM:

Suche powietrze zawiera około 20,95% tlenu, co po zaokrągleniu do całości daje 21 (czyli 3 razy 7).

Poprzednia stronaNastępna strona