Długość równika jest wielokrotnością SIEDEM

Bóg ma dwie księgi objawienia: stworzenie oraz Biblię. Stwierdzamy, że jako Autor obydwóch, wplótł On w obydwie te księgi liczbę 7. Nie jest zaskakujące, że ten sam Autor używa wspólnej kluczowej liczby jako znaku Swego autorstwa w obydwu z nich. W niniejszej serii zauważymy różne obszary natury, w których liczba 7 objawia Go jako Autora materialnego stworzenia – niektóre z nich są bardzo oczywiste, inne nieco ukryte, a wszystkie razem wzięte – wspaniałe.

Długość równika jest wielokrotnością SIEDEM

Autor: br. P.O.

Część 30 – Długość równika jest wielokrotnością SIEDEM:

Długość równika kuli ziemskiej wynosi ~40075 kilometrów, czyli SIEDEM razy 5725

Poprzednia stronaNastępna strona