W każdym sześciościanie możemy wyróżnić jednakową ilość linii łączących poszczególne wierzchołki – razem jest ich 28

Bóg ma dwie księgi objawienia: stworzenie oraz Biblię. Stwierdzamy, że jako Autor obydwóch, wplótł On w obydwie te księgi liczbę 7. Nie jest zaskakujące, że ten sam Autor używa wspólnej kluczowej liczby jako znaku Swego autorstwa w obydwu z nich. W niniejszej serii zauważymy różne obszary natury, w których liczba 7 objawia Go jako Autora materialnego stworzenia – niektóre z nich są bardzo oczywiste, inne nieco ukryte, a wszystkie razem wzięte – wspaniałe.

W każdym sześciościanie możemy wyróżnić jednakową ilość linii łączących poszczególne wierzchołki - razem jest ich 28

Autor: br. P.O.

Część 13 – W każdym sześciościanie możemy wyróżnić jednakową ilość linii łączących poszczególne wierzchołki (krawędzi i przekątnych) – razem jest ich DWADZIEŚCIA OSIEM (czyli 7 x 4):

  • 12 krawędzi ścian
  • 12 przekątnych ścian
  • 4 przekątne przestrzenne

Poprzednia stronaNastępna strona