Obecnie zwierzęta zaliczane do ryb dzielone są na SIEDEM gromad

Bóg ma dwie księgi objawienia: stworzenie oraz Biblię. Stwierdzamy, że jako Autor obydwóch, wplótł On w obydwie te księgi liczbę 7. Nie jest zaskakujące, że ten sam Autor używa wspólnej kluczowej liczby jako znaku Swego autorstwa w obydwu z nich. W niniejszej serii zauważymy różne obszary natury, w których liczba 7 objawia Go jako Autora materialnego stworzenia – niektóre z nich są bardzo oczywiste, inne nieco ukryte, a wszystkie razem wzięte – wspaniałe.

Obecnie zwierzęta zaliczane do ryb dzielone są na SIEDEM gromad

Autor: br. P.O.

Część 27 – Obecnie zwierzęta zaliczane do ryb dzielone są na SIEDEM gromad:

  1. śluzice (Myxini)
  2. cefalaspidokształtne (Cephalaspidomorphi) – czyli minogokształtne
  3. ryby pancerne (†Placodermi)
  4. ryby chrzęstnoszkieletowe (Chondrichthyes)
  5. fałdopłetwe (†Acanthodii)
  6. promieniopłetwe (Actinopterygii)
  7. mięśniopłetwe (Sarcopterygii)

Poprzednia stronaNastępna strona