Długość tej części równika, która przebiega przez ląd jest wielokrotnością SIEDEM

Bóg ma dwie księgi objawienia: stworzenie oraz Biblię. Stwierdzamy, że jako Autor obydwóch, wplótł On w obydwie te księgi liczbę 7. Nie jest zaskakujące, że ten sam Autor używa wspólnej kluczowej liczby jako znaku Swego autorstwa w obydwu z nich. W niniejszej serii zauważymy różne obszary natury, w których liczba 7 objawia Go jako Autora materialnego stworzenia – niektóre z nich są bardzo oczywiste, inne nieco ukryte, a wszystkie razem wzięte – wspaniałe.

Długość tej części równika, która przebiega przez ląd jest wielokrotnością SIEDEM

Autor: br. P.O.

Część 33 – Długość tej części równika, która przebiega przez ląd jest wielokrotnością SIEDEM:

Około 21,3% równika kuli ziemskiej przebiega przez suchy ląd, co po zaokrągleniu do całości daje: 21 (3 x 7).

Poprzednia stronaNastępna strona