Kąt pełny ma miarę 360 stopni, co dzieli się bez reszty przez wszystkie z 10 pierwszych liczb porządkowych z wyjątkiem SIEDEM

Bóg ma dwie księgi objawienia: stworzenie oraz Biblię. Stwierdzamy, że jako Autor obydwóch, wplótł On w obydwie te księgi liczbę 7. Nie jest zaskakujące, że ten sam Autor używa wspólnej kluczowej liczby jako znaku Swego autorstwa w obydwu z nich. W niniejszej serii zauważymy różne obszary natury, w których liczba 7 objawia Go jako Autora materialnego stworzenia – niektóre z nich są bardzo oczywiste, inne nieco ukryte, a wszystkie razem wzięte – wspaniałe.

Kąt pełny ma miarę 360 stopni, co dzieli się bez reszty przez wszystkie z 10 pierwszych liczb porządkowych z wyjątkiem SIEDEM

Autor: br. P.O.

Część 17 – Kąt pełny ma miarę 360 stopni. Jej zaletą jest fakt, iż dzieli się ona bez reszty przez niemal wszystkie z dziesięciu pierwszych liczb porządkowych – z wyjątkiem jednej: SIEDEM.

  • 360 : 1 = 360
  • 360 : 2 = 180
  • 360 : 3 = 120
  • 360 : 4 = 90
  • 360 : 5 = 72
  • 360 : 6 = 60
  • 360 : 7 = 54 + 3/7
  • 360 : 8 = 45
  • 360 : 9 = 40
  • 360 : 10 = 36

Poprzednia stronaNastępna strona