Możemy wyróżnić SIEDEM linii oraz figur koła

Bóg ma dwie księgi objawienia: stworzenie oraz Biblię. Stwierdzamy, że jako Autor obydwóch, wplótł On w obydwie te księgi liczbę 7. Nie jest zaskakujące, że ten sam Autor używa wspólnej kluczowej liczby jako znaku Swego autorstwa w obydwu z nich. W niniejszej serii zauważymy różne obszary natury, w których liczba 7 objawia Go jako Autora materialnego stworzenia – niektóre z nich są bardzo oczywiste, inne nieco ukryte, a wszystkie razem wzięte – wspaniałe.

Możemy wyróżnić SIEDEM linii oraz figur koła

Autor: br. P.O.

Część 8 – Możemy wyróżnić SIEDEM linii oraz figur koła:

  1. Obwód
  2. Średnica
  3. Promień
  4. Cięciwa
  5. Styczna
  6. Odcinek
  7. Wycinek

(Niektórzy uważają, że należy się zawęzić do samego okręgu i zamiast „stycznej” podać „środek”, oraz zamiast „promienia” (połowy średnicy) podać „strzałkę łuku”)
Poprzednia stronaNastępna strona