W trakcie życia człowieka wykształca się SIEDEM różniących się budową typów zębów

Bóg ma dwie księgi objawienia: stworzenie oraz Biblię. Stwierdzamy, że jako Autor obydwóch, wplótł On w obydwie te księgi liczbę 7. Nie jest zaskakujące, że ten sam Autor używa wspólnej kluczowej liczby jako znaku Swego autorstwa w obydwu z nich. W niniejszej serii zauważymy różne obszary natury, w których liczba 7 objawia Go jako Autora materialnego stworzenia – niektóre z nich są bardzo oczywiste, inne nieco ukryte, a wszystkie razem wzięte – wspaniałe.

W trakcie życia człowieka wykształca się SIEDEM różniących się budową typów zębów

Autor: br. P.O.

Część 19 – W trakcie życia człowieka wykształca się SIEDEM różniących się budową typów zębów.

  • 1) Siekacze mleczne
  • 2) Kły mleczne
  • 3) Trzonowce mleczne
  • 4) Siekacze stałe
  • 5) Kły stałe
  • 6) Przedtrzonowce stałe
  • 7) Trzonowce stałe

Poprzednia stronaNastępna strona