Średnia głębokość oceanów to 3682 metry = SIEDEM x 526

Bóg ma dwie księgi objawienia: stworzenie oraz Biblię. Stwierdzamy, że jako Autor obydwóch, wplótł On w obydwie te księgi liczbę 7. Nie jest zaskakujące, że ten sam Autor używa wspólnej kluczowej liczby jako znaku Swego autorstwa w obydwu z nich. W niniejszej serii zauważymy różne obszary natury, w których liczba 7 objawia Go jako Autora materialnego stworzenia – niektóre z nich są bardzo oczywiste, inne nieco ukryte, a wszystkie razem wzięte – wspaniałe.

Średnia głębokość oceanów to 3682 metry = SIEDEM x 526

Autor: br. P.O.

Część 18 – Według najnowszych badań (z 2010 roku) średnia głębokość oceanów na Ziemi to 3682 metry = SIEDEM razy 526

Źródło: http://tos.org/oceanography/assets/docs/23-2_charette.pdf

Poprzednia stronaNastępna strona