Jest SIEDEM elementów dzieła muzycznego

Bóg ma dwie księgi objawienia: stworzenie oraz Biblię. Stwierdzamy, że jako Autor obydwóch, wplótł On w obydwie te księgi liczbę 7. Nie jest zaskakujące, że ten sam Autor używa wspólnej kluczowej liczby jako znaku Swego autorstwa w obydwu z nich. W niniejszej serii zauważymy różne obszary natury, w których liczba 7 objawia Go jako Autora materialnego stworzenia – niektóre z nich są bardzo oczywiste, inne nieco ukryte, a wszystkie razem wzięte – wspaniałe.

Jest SIEDEM elementów dzieła muzycznego

Autor: br. P.O.

Część 26 – Jest SIEDEM elementów dzieła muzycznego:

  1. melodyka
  2. rytmika
  3. dynamika
  4. agogika (tempo)
  5. artykulacja
  6. harmonika
  7. kolorystyka

Poprzednia stronaNastępna strona