Ich podział na samolubne i społeczne – (B) cechy społeczne

Ich podział na samolubne i społeczne - (B) cechy społeczneDrugą grupą niższych pierwszorzędnych uczuć człowieka są uczucia społeczne, a każde z tych uczuć ma własny organ przez który działa.

Uczucia te to:

  1. miłość do płci przeciwnej – wynikająca z działania zamiłowania do płci przeciwnej (szacunek, rycerskość, uczuciowość, sprawiedliwe traktowanie, itp.),
  2. małżeńskość (współmałżeńskość) – wynikająca z działania zamiłowania do małżonka/współmałżonka (wspólny i trwały związek uczuciowy z jedną osobą, odpowiednie wypełnianie ślubów małżeńskich, stosowna troska i cześć do małżonka, itp.),
  3. miłość rodzicielska – wynikająca z działania zamiłowania do dzieci, i, na pewnym niższym poziomie, także zwierząt (opiekuńczość, utrzymywanie, odpowiednie usposobienie w stosunku do nich, odpowiednie traktowanie ich, itp.),
  4. miłość dzieci wobec rodziców (synostwo) – wynikająca z działania zamiłowania do rodziców (stosowny szacunek, opieka, traktowanie, usposobienie wobec nich, itp.),
  5. miłość w stosunku do pozostałych członków rodziny (braterskość) – wynikająca z działania zamiłowania do braci, sióstr i krewnych (stosowny szacunek, opieka, traktowanie, usposobienie wobec nich, itp.),
  6. przyjacielskość (przywiązanie) – wynikająca z działania zamiłowania do przyjaciół/znajomych i społeczności z nimi (stosowny szacunek, traktowanie, dążenie do społeczności z nimi, itp.),
  7. patriotyzm lokalny – wynikający z działania zamiłowania do najbliższego otoczenia (w tym na różnych poziomach zawiera się zarówno domatorstwo (zamiłowanie do własnego domu), patriotyzm (zamiłowanie do kraju ojczystego), jak i cała gama pośrednich uczuć przywiązania np. do danej miejscowości, gminy, czy województwa, itp., pragnienie stałego przebywania w nich, szacunek do pojęcia domu, wspólnoty i ojczyzny, itp.),

Niektóre z nich Bóg posiada w formie wyżej wymienionej, lecz innych nie posiada wcale. U Boga nie ma miłości cielesnej, ponieważ Biblia informuje, że istoty duchowe nie mają płci. Prawdę mówiąc, Biblia informuje także, że przed osiągnięciem doskonałości w Tysiącleciu w rodzinie ludzkiej zaniknie płeć i miłość cielesna – i co za tym idzie także zamiłowanie do płci przeciwnej. Informuje ona także, że ludzie „nie będą się ani żenić, ani wychodzić za mąż”, ponieważ do tego czasu osiągnięty zostanie cel napełnienia ziemi odpowiednio dużą ilością istot ludzkich. Poddaje to myśl, że nastąpią pewne dostosowania w działaniu odpowiednich organów mózgu np. miłości do współmałżonka, rodziców i dzieci w udoskonalonym rodzaju ludzkim, jednak nie ma potrzeby dalej wchodzić tutaj w te rzeczy. Bóg nie posiada oczywiście ojca, matki, braci czy sióstr. Domyślamy się zatem, że w związku z tym nie posiada On odpowiednich organów przez które działały by te uczucia. Nie posiada też On małżonka w naszym rozumieniu
Poprzednia stronaNastępna strona