Siedem działań doskonałego ojca: (6) Przygotowywanie dziedzictwa dla swych dzieci – cz.1

Siedem działań doskonałego ojca: (6) Przygotowywanie dziedzictwa dla swych dzieci - cz.1Szóstą rzeczą, jaką dobry ojciec czyni dla swych dzieci, jest przygotowanie dla nich dziedzictwa. Bóg posiada także i ten element ojcostwa w Swoim charakterze.

Przed założeniem świata stworzył On plan, którego integralna część zawiera przygotowanie dziedzictwa dla Jego dzieci:

  • Efezjan rozdział 1 werset 11: „W Nim także my zostaliśmy wybrani i już wcześniej przeznaczeni przez Tego, który wszystko czyni według postanowienia swej woli”.

Dziedzictwa tego nie otrzymują one w tym życiu, lecz w życiu przyszłym, gdy święci znajdą się w światłości:

  • Dzieje Apostolskie rozdział 20 werset 32: „A teraz powierzam was Bogu oraz Słowu Jego łaski. Ono jest zdolne was budować i zapewnić dziedzictwo między tymi wszystkimi, którzy dostąpili uświęcenia”;
  • Dzieje Apostolskie rozdział 26 werset 18: „abyś otworzył im oczy, odwrócił ich od ciemności ku światłu, od władzy szatana do Boga. Aby przez wiarę we Mnie otrzymali odpuszczenie grzechów i dziedzictwo ze świętymi”.

Jest to zatem dziedzictwo, do którego dochodzi się przez proces zbawienia, i to przy jego końcu:

  • Hebrajczyków rozdział 1 werset 14: „Czyż nie są oni wszyscy duchami posługującymi, posłanymi do pomocy tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie?”.

Zapewnia nas o tym także św. Piotr, dodając, że jeśli chodzi o ciało członków klasy Maluczkiego Stadka – będzie ono nieskazitelne; umysł i serce – nieskażone; życie – nieprzemijające; a natura – niebiańska:

  • 1 Piotra rozdział 1 werset 4: „abyśmy osiągnęli dziedzictwo niezniszczalne, nienaruszone i nieprzemijające. Ono jest wam zapewnione w niebie”.

Poprzednia stronaNastępna strona