Siedem działań doskonałego ojca: (5) kształcenie swych dzieci – cz.3

Siedem działań doskonałego ojca: (5) kształcenie swych dzieci - cz.3Kontynuując omawianie piątej z rzeczy jakie wypełnia wobec swoich dzieci prawdziwy ojciec – kształcenie przez Boga umysłów i serc swoich dzieci, oraz uczenie ich rozmaitych umiejętności praktycznych, omówiliśmy niektóre z tych zarysów, a dziś będziemy to kontynuować:

K) Bóg rozwija Swe dzieci na atletów, dzięki czemu stają się wspaniałymi zawodnikami:

  • Hebrajczyków rozdział 12 werset 1: „Skoro więc mamy wokół siebie tak wspaniały zastęp świadków, zrzućmy z siebie wszystko, co nam przeszkadza, i grzech, który tak łatwo przylega! Wytrwale biegnijmy w wyznaczonych nam zawodach!”;
  • 1 Koryntian rozdział 9 wersety 24-26: „(24) Czy nie wiecie, że biegacze na stadionie wprawdzie wszyscy biegną, ale tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście ją zdobyli. (25) Każdy zawodnik odmawia sobie wszystkiego, tamci wprawdzie, aby zdobyć zniszczalny wieniec, my zaś niezniszczalny. (26) Ja zatem biegnę nie jakbym nie znał celu, walczę nie jak ten, kto uderza w próżnię”,

L) silnymi zapaśnikami:

  • Efezjan rozdział 6 werset 12: „Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z zarządcami ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba”,

Ł) wprawnymi bokserami:

  • 1 Koryntian rozdział 9 wersety 26-27: „(26) Ja zatem biegnę nie jakbym nie znał celu, walczę nie jak ten, kto uderza w próżnię. (27) Raczej, surowy dla siebie, trzymam swe ciało w ryzach, abym czasem, głosząc innym, sam nie okazał się niewypróbowany”,

M) oraz mężnymi, skutecznymi i zwycięskimi żołnierzami

  • 2 Tymoteusza rozdział 2 werset 3: „Znoś razem ze mną cierpienia jak dobry żołnierz Chrystusa Jezusa”;
  • Objawienie rozdział 3 werset 21: „Temu, kto zwycięży, pozwolę zasiąść ze Mną na moim tronie, tak jak Ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na Jego tronie”;
  • Objawienie rozdział 15 werset 2: „Zobaczyłem również jakby morze szklane, zmieszane z ogniem. Ci, którzy zwyciężyli bestię, jej obraz i liczbę jej imienia, stali nad szklanym morzem, trzymając harfy Boga”.

W ten sposób Bóg szkoli Swe dzieci do wielu zajęć obecnego życia.
Poprzednia stronaNastępna strona