Siedem działań doskonałego ojca: (5) kształcenie swych dzieci – cz.2

Siedem działań doskonałego ojca: (5) kształcenie swych dzieci - cz.2Kontynuujemy rozważanie tego, że poza kształceniem głowy i serca Bóg jako Ojciec udziela Swym dzieciom także umiejętności praktycznych:

E) Wiele spośród swoich dzieci Bóg szkoli w pracy wypasu owiec. Niektóre z nich osiągają na tym polu wspaniałe sukcesy:

  • Dzieje Apostolskie rozdział 20 werset 28: „Troszczcie się o siebie i o całą owczarnię, w której Duch Święty ustanowił was biskupami. Bądźcie pasterzami Kościoła Bożego, odkupionego Jego własną krwią”.

F) Kształci je na dobrych handlowców:

  • Ewangelia Mateusza rozdział 13 wersety 45-46: „(45) Królestwo Niebios przypomina również kupca poszukującego pięknych pereł. (46) Gdy znalazł tę jedną, niezwykle cenną, odszedł, sprzedał wszystko, co miał, i nabył ją”,
  • Przypowieści Salomonowe rozdział 23 werset 23: „Kupuj prawdę, a nie sprzedawaj jej; kupuj mądrość, umiejętność i rozum”.

G) zdolnych rybaków:

  • Ewangelia Mateusza rozdział 4 werset 19: „I rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”,

H) uważnych strażników:

  • Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety 42-44: „(42) Dlatego czuwajcie, bo nie wiecie, którego dnia przyjdzie wasz Pan! (43) Zważcie na to, że gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy przyjdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby mu włamać się do swego domu. (44) Dlatego też i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, kiedy się nie spodziewacie, Syn Człowieczy przyjdzie”,

I) skutecznych zarządców:

  • Ewangelia Mateusza rozdział 25 wersety 14-17: „(14) Będzie wtedy podobnie jak z człowiekiem, który wybierał się w podróż. Przywołał swoich służących i przekazał im mienie. (15) Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, a trzeciemu jeden — każdemu według jego możliwości. Potem wyjechał. (16) Sługa, który wziął pięć talentów, zaraz poszedł, zaczął nimi obracać i zyskał dalsze pięć. (17) Podobnie sługa, który wziął dwa, zyskał dalsze dwa”;

J) oraz dobrych nauczycieli:

  • Ewangelia Mateusza rozdział 28 werset 19: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.

Poprzednia stronaNastępna strona