Siedem działań doskonałego ojca: (7) Udzielanie dziedzictwa swoim dzieciom

Siedem działań doskonałego ojca: (7) Udzielanie dziedzictwa swoim dzieciomOstatnim, siódmym rodzajem działań, jakie dobry ojciec czyni dla swych dzieci, jest udzielenie im uporządkowanego i dostatecznego dziedzictwa – najlepszego, na jakie go stać. Bóg jako Ojciec czyni to oczywiście dla Swych dzieci w najwyższym stopniu – szczególnie dla tych, które należą do klasy Maluczkiego Stadka. Czasem udzielenia przez niego tego dziedzictwa jest drugi adwent (okres powrotu i drugiej obecności) naszego Pana (1 Piotra rozdział 1 werset 7: „Są one potrzebne dla wypróbowania waszej wiary, o wiele cenniejszej od przemijającego złota, które przecież oczyszcza się w ogniu. Ukaże się ona w pełnym blasku, a wy doznacie chwały, uznania i czci, gdy objawi się Jezus Chrystus”). Nastąpi to przed zgromadzonymi zastępami niebieskimi i będzie ono obejmować całe bogactwo Boga – bezkresny wszechświat ze wszystkim tym, co do niego należy.

Dziedzictwo to będzie niepodzielne. Nikt nie musi się obawiać, że dziedzictwo takie doprowadzi do niezadowolenia i walk między dziedzicami, ponieważ każdy z nich będzie miłował innych bardziej niż siebie. Będą oni wspólnie nim zarządzać w doskonałym pokoju i pomyślności. Ich wielkie dziedzictwo nie będzie też powodem zazdrości innych, ponieważ będą go używać dla najwyższego dobra wszystkich zainteresowanych – najpierw dla dobra upadłych ludzi i upadłych aniołów, a następnie dla dobra różnych rang istot, jakie Bóg planuje stwarzać na miliardach planet Swego wszechświata. Dziełu powiększania ich dziedzictwa będzie towarzyszyła radosna współpraca aniołów – tych, którzy nigdy nie upadli, jak również i tych, którzy upadli i ponownie się podniosą.

Bogactwo tego dziedzictwa jest nieopisanie wielkie, co stanie się oczywiste, gdy pomyślimy o bogactwie tej ziemi i przypomnimy sobie, że we wszechświecie są miliardy przynajmniej tak samo bogatych planet. Bogactwo to stale będzie się powiększać w miarę jak same planety oraz ich różne rangi istot doprowadzane będą do doskonałości. Jest to dziedzictwo, które bez końca będzie się rozwijało, ponieważ zadaniem wiernych będzie doprowadzanie do doskonałości jednej planety po drugiej wraz z odpowiednimi dla nich rangami istot. Ich udziałem będzie pełna satysfakcja doskonałego powodzenia w tym dziele, gdy przyszłe wieki będą świadkami wprowadzania planet i ich mieszkańców na drogę doskonałości oraz świadkami jej osiągania.

Uczucie straty i żalu po zmarłym ojcu nie będzie psuło przejmowania w posiadanie ich dziedzictwa, jak dzieje się to wśród ludzi, ponieważ nieśmiertelny Bóg udzieli im tego dziedzictwa i wciąż będzie żył. Może to uczynić bez obaw, ponieważ ich zupełne oddanie dla Niego oraz Jego sprawy zostało niezmiennie potwierdzone w najtrudniejszych próbach. Jakże wspaniałe dziedzictwo przekaże Bóg swemu ludowi!

Tak więc nasze rozważania dobitnie wykazały, że Bóg wykonuje wszystkie siedem działań doskonałego ojca – tak więc z pewnością posiada także cechę ojcostwa, i to w najwyższym stopniu.
Poprzednia stronaNastępna strona