Siedem działań doskonałego ojca: (6) Przygotowywanie dziedzictwa dla swych dzieci – cz.2

Siedem działań doskonałego ojca: (6) Przygotowywanie dziedzictwa dla swych dzieci - cz.2Proces, przez który Bóg przygotowywał dziedzictwo dla Swych dzieci polegał na: spłodzeniu ich z Ducha, ożywieniu ich nowych stworzeń, ich rozwijaniu, wzmacnianiu ich charakterów, równoważeniu ich charakterów, krystalizowaniu ich charakterów i narodzeniu ich z ducha:

  • 1 Piotra rozdział 1 werset 3: „Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei”;
  • Efezjan rozdział 2 werset 5: „I gdyśmy byli umarłymi w grzechach, ożywił nas pospołu z Chrystusem, (gdyż łaską zbawieni jesteście)”;
  • 2 Piotra rozdział 3 werset 18: „Rozwijajcie się natomiast w łasce oraz w poznaniu naszego Pana i Zbawcy, Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i na zawsze. Amen”;
  • 1 Piotra rozdział 5 werset 10: „A Bóg wszelkiej łaski, który wezwał was do wiecznej chwały swojej w Chrystusie, po krótkim utrapieniu udoskonali (was), utwierdzi, umocni, ugruntuje”;
  • Ewangelia Jana rozdział 3 wersety 5-8: „(5) Jezus odpowiedział: Ręczę i zapewniam, że kto się nie narodzi z wody i Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. (6) Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z Ducha, jest duchem. (7) Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić. (8) Wiatr wieje, dokąd chce — słyszysz jego szum, ale nie wiesz, skąd nadciąga i dokąd zmierza; tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha”.

Boskim Narzędziem w przygotowywaniu tego dziedzictwa jest nasz Pan Jezus:

  • Ewangelia Jana rozdział 14 werset 2: „W domu mego Ojca jest wiele mieszkań; gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Teraz idę tam, aby przygotować wam miejsce”.

Oferta i przyjęcie nadziei uzyskania tego dziedzictwa czyniło Maluczkie Stadko dziedzicami Boga i współdziedzicami Pana Jezusa:

  • Rzymian rozdział 8 wersety 14-17: „(14) Bo wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są dziećmi Boga. (15) Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by ponownie żyć w zastraszeniu, lecz Ducha usynowienia, w którym wołamy: Abba, Ojcze! (16) Ten właśnie Duch świadczy wraz z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Boga. (17) A jeśli dziećmi, to i dziedzicami — dziedzicami Boga, a także współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, po to, by razem z Nim mieć również udział w chwale”;
  • Galacjan rozdział 4 wersety 6 i 19: „(6) A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc Ducha swego Syna, wołającego: Abba, Ojcze! (19) Moje dzieci, które znowu w bólach rodzę, aż Chrystus w was się ukształtuje”.

Poprzednia stronaNastępna strona