Oświadczenia Biblii o przyszłych faktach – cz. 1

Oświadczenia Biblii o przyszłych faktach - cz. 1Siódmym w naszej kolejności omawiania argumentem za tym, że Biblia daje nadzieję dla niezbawionych (niewybranych) zmarłych, którzy nie mieli możliwości zbawienia w tym życiu, są przyszłe fakty, które ona podaje. Zanim jednak zaczniemy je rozważać, powiemy sobie kilka słów dlaczego cokolwiek mogą udowadniać PRZYSZŁE fakty – fakty, które jeszcze się nie miały miejsca. Otóż jest tak dlatego, że zapowiedział je Bóg, który mocą Swojego autorytetu z wielkim naciskiem potwierdza niewzruszoność swych postanowień:

  • Izajasza rozdział 14 wersety 24-27: „(24) PAN Zastępów poprzysiągł: „Jak pomyślałem, tak się też dzieje, i jak postanowiłem, tak się też stanie. (…) (27) Skoro PAN Zastępów tak postanowił, któż to udaremni?”;
  • Izajasza rozdział 46 wersety 9-11: „(9) (…) Ja jestem Bogiem i oprócz Mnie nie ma innego! Nie ma nikogo podobnego do Mnie. (10) (…) plan mój się urzeczywistnia i całkowicie moją wolę wypełniam (11) (…) Jeśli coś powiedziałem, tak się stanie. Jeśli coś postanowiłem, tak będzie uczynione”.

Jeżeli więc tak jest – to wierzący Bogu mogą traktować zapowiedzi Pisma Świętego jako przyszłe fakty, pokładać w nich niewzruszoną nadzieję i argumentować w oparciu o nie.

Spoglądając więc na niektóre spośród owych przyszłych faktów, możemy zauważyć, że Biblia uczy, iż ludzie zniszczeni ogniem i siarką w Sodomie, Gomorze i innych miastach tej równiny, a także Żydzi z północnego, dziesięciopokoleniowego królestwa oraz Żydzi z południowego, dwupokoleniowego królestwa wrócą na tę ziemię i znowu będą na niej żyć:

  • Ezechiela rozdział 16 werset 53: „Przyjdzie czas, gdy odmienię ich los — los Sodomy oraz jej córek. Odmienię też los Samarii z jej córkami. I, między nimi, odmienię również twój los”,

i to pomimo ich niegodziwości:

  • Ezechiela rozdział 16 wersety 44-52 „(44) Oto każdy gawędziarz zacytuje o tobie przysłowie: Jaka matka — taka córka! (45) Jesteś córką swojej matki! Obrzydziłaś sobie męża i synów! I jesteś siostrą swoich sióstr. One też obrzydziły sobie mężów oraz synów! Waszą matką była Chetytka, a waszym ojcem — Amoryta. (46) Twoją większą siostrą była Samaria — ona i jej córki, na północ od ciebie. A mniejszą twoją siostrą, mieszkającą na południu, jest Sodoma ze swoimi córkami. (47) Czy ty nie chodziłaś ich drogami? Czy nie dopuszczałaś się ich obrzydliwości? Tylko niewiele brakuje, a zrujnujesz się jeszcze bardziej niż one! (48) Na moje życie — oświadcza Wszechmocny PAN — twoja siostra Sodoma, ze swoimi córkami, nie postępowała tak jak ty i twe córki! (49) Oto, co zgubiło twoją siostrę Sodomę — pycha, dostatek chleba i beztroski spokój miała ona oraz jej córki. O biednych i potrzebujących nie dbała! (50) Wynosiły się i popełniały na mych oczach obrzydliwość — i usunąłem je, jak sama widziałaś [w innych przekładach też m.in.: „tak jak to uznałem za stosowne”, „uznałem to za dobre”]. (51) A Samaria? Ta nie popełniła ani połowy twoich grzechów! Ty pomnożyłaś swe obrzydliwości bardziej niż one i poniekąd usprawiedliwiłaś swoje siostry rozmiarami swego zła! (52) Noś i ty swoją hańbę, ty, która wstawiałaś się za siostrami poprzez ogrom swoich grzechów! Twoje były obrzydliwsze od ich win! Są one sprawiedliwsze od ciebie! Wstydź się! Nieś swoją hańbę — ty, rzeczniczko swoich sióstr!”.

Mówi ona także, że Żydzi będą żałować za swoje grzechy:

  • Ezechiela rozdział 16 wersety 54, 57-59, 61 i 63: „(54) Lecz chcę, byś najpierw poniosła swoją hańbę i doznała upokorzenia za to wszystko, co zrobiłaś dla pocieszenia swych sióstr. (…) (57) zanim jeszcze obnażono twe zło? Teraz ty poczuj wzgardę ze strony córek Edomu i otaczających je córek filistyńskich! (58) Skutki swej niegodziwości i obrzydliwości sama będziesz musiała znieść — oświadcza PAN. (59) Bo tak mówi Wszechmocny PAN: Postąpię z tobą, podobnie jak ty postąpiłaś, gdy wzgardziłaś przysięgą i zerwałaś przymierze. (…) (61) Wspomnisz wtedy swoje czyny i to cię upokorzy; gdy przyjrzysz się swym siostrom, większym oraz mniejszym, i gdy dam ci twe siostry za córki — lecz nie z twego przymierza. (…) (63) Zawrę je po to, byś pamiętała i byś się zawstydziła, byś z powodu swej hańby nic już nie mówiła, gdy przebaczę ci wszystko, czego się dopuściłaś — oświadcza Wszechmocny PAN”;

że Bóg zawrze z nimi Nowe Przymierze:

  • Ezechiela rozdział 16 wersety 60 i 62: „(60) Potem jednak wspomnę o moim przymierzu z tobą z czasów twojej młodości i ustanowię z tobą przymierze wieczne. (…) (62) Zawrę bowiem przymierze między Mną oraz tobą — i przekonasz się, że Ja jestem PAN”;

i że da mieszkańców Sodomy oraz Samarytan za córki Żydom, co znaczy, że nawrócą ich oni do Pana, bowiem ci, którzy są nawracani przez innych, są w Piśmie Świętym nazywani ich dziećmi:

  • Galacjan rozdział 4 werset 19: „Moje dzieci, ponownie w bólach was rodzę, aż Chrystus ukształtuje się w was”;
  • 1 Koryntian rozdział 4 werset 15: „Bo choćbyście w Chrystusie mieli tysiące wychowawców, jednak ojców macie niewielu. To ja, w Chrystusie Jezusie, zrodziłem was przez dobrą nowinę”;
  • Izajasza rozdział 60 werset 4: „(3) Ku twemu światłu wyruszą narody, a ku promieniom twojego blasku — królowie. (4) Podnieś oczy! Rozejrzyj się wokół! Gromadzą się wszyscy, przychodzą do ciebie, twoi synowie nadciągają z daleka, a twoje córki niesione są na rękach”.

Poprzednia stronaNastępna strona