Oświadczenia Biblii o przyszłych faktach – cz. 2

Oświadczenia Biblii o przyszłych faktach - cz. 2U Ezechiela w rozdziale 16 wersecie 55 („Jeśli twoje siostry, Sodoma i jej córki, wrócą do swego pierwotnego stanu, a także Samaria i jej córki wrócą do swego pierwotnego stanu, wtedy również i ty ze swoimi córkami wrócisz do swego pierwotnego stanu”) dzieło odradzania Sodomy i jej córek (miast/ludzi od niej zależnych), Samarii i jej córek oraz Jerozolimy i jej córek określone jest jako powrót do poprzedniego stanu, restytucja (Dzieje Apostolskie rozdział 3 werset 21: „którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, co od wieków przepowiedział Bóg przez usta swoich świętych proroków”), powrót do pierwotnego stanu doskonałości, w jakim rodzaj ludzki był w Adamie zanim grzech wszedł na świat, to znaczy powrót do Boskiego obrazu i podobieństwa i dla nich i dla Izraelitów.

Nasz Pan Jezus potwierdza tę samą myśl w odniesieniu do ludów podległych Sodomie:

  • ewangelia Mateusza rozdział 11 wersety 23 i 24: „(23) A ty, Kafarnaum: Czy aż do nieba masz być wywyższone? Aż do piekła zstąpisz! Bo gdyby w Sodomie dokonały się cuda, które u ciebie miały miejsce, ocalałaby aż po dziś dzień. (24) Dlatego mówię wam, że ziemi Sodomy lżej będzie w dniu sądu niż tobie”,

i daje nadzieję Fenicjanom, mieszkańcom Tyru i Sydonu:

  • ewangelia Mateusza rozdział 11 wersety 21 i 22: „Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Gdyby w Tyrze i Sydonie działy się te cuda, które u was się dokonały, już dawno by pokutowały w worze pokutnym i popiele i nawróciłyby się. (22) Dlatego mówię wam: Lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dniu sądu niż wam”,

dowodząc, że są oni mniej winni niż Izraelici.

Jak oświadcza Pismo Święte, otrzymają oni taką sposobność, i w Dniu Sądu, gdy Jezus będzie rządził ziemią, łatwiej będzie im niż niewierzącym Żydom z Jego czasów:

  • ewangelia Mateusza rozdział 10 wersety 14 i 15: „(14) Jeśli zaś nie zostaniecie gdzieś przyjęci ani nie będą chcieli słuchać waszych słów, wychodząc z takiego domu lub miasta, strząśnijcie proch z waszych stóp. (15) Zapewniam was, w dniu sądu znośniej będzie ziemi Sodomy i Gomory niż temu miastu”.

A skoro i oni będą mieli szansę, to z pewnością wszyscy pozostali z niezbawionych zmarłych, którzy w tym życiu byli pozbawieni możliwości zbawienia, także będą ją mieli „w tym dniu” – wymaga tego sprawiedliwość. Tak więc oświadczenia Biblii o przyszłych faktach potwierdzają istnienie nadziei dla wielu z niezbawionych zmarłych.
Poprzednia stronaNastępna strona