Pełna sposobność dla wszystkich – cz. 8: Przesłanka (7) Każdemu będzie przedstawiona oferta otrzymania Ducha Świętego

Pełna sposobność dla wszystkich – cz. 8: Przesłanka (7) Każdemu będzie przedstawiona oferta otrzymania Ducha ŚwiętegoOstatnim, (7) składnikiem możliwości osiągnięcia zbawienia jest oferta Ducha Świętego. Biblia uczy, iż oferta jego otrzymania zostanie przedstawiona wszystkim. U Joela w rozdziale 2 wersetach 28 i 29 (w niektórych przekładach: rozdziale 3 wersetach 1 i 2) uczyniona jest ciekawa obietnica, podająca myśli w kolejności odwrotnej do ich chronologicznego wypełnienia.

W wersecie 29 („nawet na sługi i służebnice ześlę w owe dni mojego Ducha”) Bóg mówi nam, że wyleje Swego Ducha na sługi i służebnice (wybrańców z Maluczkiego Stadka i Wielkiej Kompanii), co czynił w czasie Wieku Ewangelii, „w one dni” (polecamy w tej kwestii serię „Wybór i wolna łaska”); a w wersecie 28 („Potem ześlę Ducha mego na wszelkie ciało, i prorokować będą wasi synowie i wasze córki; starcy wasi będą miewali sny, a młodzieńcy wasi – widzenia”) mówi, że „potem”, po Wieku Ewangelii, a więc w czasie Wieku Tysiąclecia, wyleje On Swego Ducha „na wszelkie ciało”.

Tak więc ci, na których nie został on wylany w tym życiu, doznają tego w życiu przyszłym. Posłuszni przyjmą go (Dzieje Apostolskie rozdział 5 werset 32: „My jesteśmy tego świadkami, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy są Mu posłuszni”), dzięki czemu (jeśli nadal będą posłuszni) zostaną podniesieni do doskonałości.

Według Joela rozdziału 2 wersetu 28 (lub w niektórych przekładach rozdziału 3 wersetu 1) wszyscy będą mieli możliwość otrzymania Ducha Świętego, chociaż nikt nie będzie zmuszony do posłuszeństwa i przyjęcia go. W ten sposób sposobność otrzymania Ducha Świętego będzie otwarta dla wszystkich.

Oferta przyjęcia Ducha Świętego jest niezbędną częścią sposobności zbawienia. Jest ona siódmym i ostatnim składnikiem pełnej szansy zbawienia. W ten sposób udowodniliśmy na podstawie Pisma Świętego, że siedem czynników, składających się na pełną możliwość zbawienia, będzie dostępnych każdej istocie ludzkiej. Nie były one jednak dostępne dla każdego w tym życiu. Tak więc dla tych, którzy nie dostąpili ich obecnie, staną się one dostępne później, w Wieku Tysiąclecia – po ich zmartwychwstaniu.
Poprzednia stronaNastępna strona