Po zakończeniu zbawiania przez wybór będzie działać zbawienie przez wolną łaskę

Po zakończeniu zbawiania przez wybór będzie działać zbawienie przez wolną łaskęBiblia udowadnia prawdziwość istnienia nadziei dla niezbawionych (niewybranych w zbawieniu wyborczym) zmarłych, poprzez naukę mówiącą, że po zakończeniu zbawienia na podstawie wyboru działać będzie zbawienie z wolnej łaski (co jest naszym (20) argumentem w tej sprawie), tak jak Tysiąclecie, okres działania zbawienia z wolnej łaski, który następuje po wieku Ewangelii z jego obecnie obowiązującym zbawieniem przez wybór.

Niektórymi spośród potwierdzających to wersetów są:

  • Dzieje Apostolskie rozdział 15 wersety 14-16: „(14) Symeon przedstawił, jak to Bóg najpierw zatroszczył się o to, aby wziąć spomiędzy pogan lud dla swojego imienia. (15) A z tym zgadzają się słowa proroków, jak napisano: (16) potem powrócę i odbuduję przybytek Dawida – ten upadły, Odbuduję jego zniszczenia i wzniosę go”;
  • Dzieje Apostolskie rozdział 3 wersety 19-21: „(19) Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, (20) aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, (21) którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, co od wieków przepowiedział Bóg przez usta swoich świętych proroków”;
  • Ewangelia Jana rozdział 17 wersety 21-23: „(21) Pragnę, by wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie. Niech oni w nas będą jedno, aby świat przez to uwierzył, że Ty Mnie posłałeś. (22) Ja im dałem chwałę, którą Mi dałeś, aby byli jedno, jak My jedno jesteśmy: (23) Ja w nich, a Ty we Mnie; niech się staną doskonali w jedności, aby świat przez to poznał, że Ty Mnie posłałeś i ukochałeś ich tak, jak ukochałeś Mnie”;
  • Rzymian rozdział 8 wersety 19-23: „(19) Całe bowiem stworzenie z wielką tęsknotą wyczekuje objawienia się synów Boga. (20) Bo całe stworzenie podlega marności – nie z własnej woli, lecz z woli tego, który to sprawił. Ma ono jednak nadzieję, (21) że doczeka się uwolnienia z niewoli powodującej zagładę i otrzyma wolność, która darzy chwałą, jaką cieszą się dzieci Boga. (22) Wszak wiemy, że całe stworzenie cierpi straszne udręki aż do tej pory. (23) Zresztą nie tylko ono, ale i my, którzy posiadamy Ducha dającego gwarancję przyszłej chwały, cierpimy, wyczekując pełnego synostwa – odkupienia naszego ciała”.

Szerzej na ten temat pisaliśmy m.in. w serii „Wybór i wolna łaska” – więc tam odsyłamy po więcej szczegółów.
Poprzednia stronaNastępna strona