Ostatecznie wszystkie Boskie dzieła przyniosą mu chwałę

Ostatecznie wszystkie Boskie dzieła przyniosą mu chwałęBiblia potwierdza prawdziwość istnienia nadziei dla niezbawionych (niewybranych w zbawieniu wyborczym) zmarłych, także poprzez naukę mówiącą, iż ostatecznie wszystkie Boskie dzieła przyniosą mu chwałę – i jest to nasz (21) argument w tym zakresie.

Niektórymi spośród potwierdzających to wersetów są:

  • 4 Mojżeszowa rozdział 14 werset 21: „(20) I odpowiedział Jahwe: Odpuszczam zgodnie z twoim słowem. (21) Lecz – na moje życie – napełni się chwałą Jahwe cała ziemia”;
  • Psalm 76 werset 11 (lub 10 zależnie od przekładu): „Zaiste i gniew człowieczy chwalić cię musi, a ty ostatek zagniewania skrócisz”;
  • Objawienie rozdział 5 werset 13: „Usłyszałem również, jak całe stworzenie w niebie, na ziemi, pod ziemią i na morzu oraz wszystko, co się w nich znajduje, mówiło: ‘Siedzącemu na tronie i Barankowi uwielbienie, cześć, chwała i panowanie na wieki wieków’”.

Będzie to możliwe dopiero wtedy, gdy wspaniałe przymioty przejawiające się w realizacji Jego planu w pełni dowiodą, że Jego dzieła i charakter były i są harmonijne, do czego niezbędna jest pełna i sprawiedliwa możliwość zbawienia dla każdego – nie tylko wybranych.

W ten sposób przedstawiliśmy w sumie dwadzieścia jeden popartych przez Pismo Święte argumentów – dowodów, że dla nie zbawionych zmarłych rzeczywiście jest nadzieja – że ci nie wybrani zmarli, którzy w tym życiu nie mieli możliwości uzyskania zbawienia przez wybór, będą ją mieli podczas tysiącletniego panowania Chrystusa. Te dwadzieścia jeden dowodów w każdym przypadku wykazuje, że nie wybrani zmarli zostaną wzbudzeni z martwych w czasie Tysiąclecia.
Poprzednia stronaNastępna strona