Pełna sposobność dla wszystkich – cz. 2: Przesłanka (2) Wszyscy poznają Boską Prawdę

Pełna sposobność dla wszystkich - cz. 2: Przesłanka (2) Wszyscy poznają Boską PrawdęW poprzednim odcinku wykazaliśmy, że pierwszy z warunków/przesłanek składających się na możliwość uzyskania zbawienia – zniesienie wyroku Adamowego – będzie udziałem całej rodziny ludzkiej. Dzisiaj uczynimy to samo z drugą przesłanką/warunkiem – to jest że:

(2) Wszyscy będą pouczeni o Słowie Bożym – poznają Boską Prawdę. Ludzie nie mogą być bowiem zbawieni przez ignorancję (co wykazywaliśmy m.in. w początkowych odcinkach niniejszej serii), lecz by być zbawionymi, muszą zostać oświeceni – muszą przyjść do znajomości prawdy:

 • Dzieje Apostolskie rozdział 4 werset 12: „Tylko dzięki Niemu można być zbawionym. Bo nie dano ludziom żadnego innego imienia pod niebem, w którym możemy być zbawieni”;
 • Dzieje Apostolskie rozdział 11 werset 14 „On skieruje do ciebie słowa, dzięki którym będziesz zbawiony ty i cały twój dom”.

Zarówno Stary, jak i Nowy Testament dowodzą, że ci, którzy w tym życiu nie zdobyli zbawiającej znajomości prawdy, zdobędą ją później. Oto niektóre wersety Pisma Świętego mówiące, że tak będzie w Wieku Tysiąclecia, gdy ziemia napełniona będzie znajomością Boga:

 • Izajasza rozdział 11 werset 9: „Nie będą wyrządzać zła ani krzywdy na całej mojej świętej górze. Bo znajomość PANA napełni ziemię jak wody wypełniają morze”;
 • Abakuka rozdział 2 werset 14: „Gdyż ziemia będzie pełna poznania chwały PANA, jak morze pełne jest wody”;
 • Jeremiasza rozdział 31 werset 34: „I nie będą się musieli wzajemnie pouczać, mówiąc jeden do drugiego: Poznajcie Pana! Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie – wyrocznia Pana, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał”.

Podczas gdy teraz ciemności (błąd) okrywają ziemię:

 • Izajasza rozdział 60 werset 2: „Bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad tobą zabłyśnie Pan, a jego chwała ukaże się nad tobą”;
 • 2 Koryntian rozdział 4 werset 4: „w których bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga”,

to w odpowiednim czasie:

 • Izajasza rozdział 29 wersety 18 i 24: „(18) W owym dniu głusi będą słyszeć słowa księgi, a oczy ślepych z mroku i z ciemności będą widzieć. (24) Ci, którzy duchowo błądzili, nabiorą rozumu, a ci, którzy szemrali, przyjmą pouczenie”;
 • Izajasza rozdział 35 wersety 4-6: „(4) Mówcie do zaniepokojonych w sercu: Bądźcie mocni, nie bójcie się! Oto wasz Bóg! Nadchodzi pomsta, odpłata Boża! Sam on przychodzi i wybawi was! (5) Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. (6) Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych, gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie”;
 • Izajasza rozdział 40 werset 5: „Wtedy objawi się chwała PANA i ujrzy ją każde stworzenie. Tak orzekły usta PANA!”;
 • Izajasza rozdział 42 wersety 6 i 7: „(6) Ja, Jahwe, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, (7) abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności”;
 • Izajasza rozdział 49 werset 6: „Mówi On [Jahwe]: To za mało, że jesteś Mi sługą [Jezusie], by podźwignąć plemiona Jakuba i doprowadzić do powrotu ocalonych Izraela, dlatego ustanowiłem Cię światłem narodów, aby moje zbawienie dosięgło krańców ziemi”;
 • Izajasza rozdział 50 werset 10: „Ktokolwiek spośród was czci Jahwe, niech słucha głosu Jego Sługi [Jezusa]! Kto chodzi w ciemnościach, kto nie ma w sobie blasku światłości, niech w Imieniu Jahwe położy nadzieję i na swym Bogu się oprze!”;
 • Ewangelia Jana rozdział 1 werset 9: „Ten [Jezus] był tą prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat”;
 • Efezjan rozdział 5 werset 14: „Dlatego mówi Pismo: Ocuć się, który śpisz i powstań od umarłych, a oświeci cię Chrystus”;
 • Dzieje Apostolskie rozdział 3 wersety 21 i 22: „(21) którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, co od wieków przepowiedział Bóg przez usta swoich świętych proroków. (22) Powiedział przecież Mojżesz: Proroka jak ja wzbudzi wam Pan, Bóg nasz, spośród braci waszych. Słuchajcie Go we wszystkim, co wam powie”;
 • 1 Tymoteusza rozdział 2 wersety 4 i 6: „(4) który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. (5) Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, (6) który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie”;
 • Objawienie rozdział 20 werset 3: „Gdy wrzucił go do otchłani, zamknął ją i położył na niej pieczęć, aby smok nie zwodził już narodów, aż upłynie tysiąc lat. Potem ma być na krótki czas wypuszczony”;
 • Objawienie rozdział 22 werset 17: „A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A kto słyszy, niech rzecze: Przyjdź! A kto pragnie, niech przyjdzie; a kto chce, niech bierze wodę żywota darmo”.

Taka znajomość da im oczywiście możliwość uzyskania życia; jest ona bowiem drugim składnikiem/przesłanką/warunkiem sposobności uzyskania zbawienia.
Poprzednia stronaNastępna strona