Pełna sposobność dla wszystkich – cz. 5: Przesłanka (4) Wszyscy, którzy nie zostali przyciągnięci do Chrystusa w tym życiu, zostaną do Niego przyciągnięci w życiu przyszłym

Pełna sposobność dla wszystkich - cz. 5: Przesłanka (4) Wszyscy, którzy nie zostali przyciągnięci do Chrystusa w tym życiu, zostaną do Niego przyciągnięci w życiu przyszłymW poprzednich odcinkach wykazaliśmy, że prawdziwa jest także trzecia przesłanka świadcząca o tym, że wszystkie rzeczy składające się na możliwość osiągnięcia zbawienia staną się udziałem wszystkich, którzy kiedykolwiek żyli; tak więc, że ci, którzy nie otrzymali tych błogosławieństw w tym życiu, otrzymają je po wzbudzeniu z martwych – to jest, że Biblia uczy, iż wszyscy znajdą się w warunkach nie sprzyjających grzechowi a sprzyjających sprawiedliwości – a w takich warunkach zreformowanie się i życie wieczne będzie oczywiście możliwe nawet dla najsłabszych i najbardziej zdegradowanych.

Obecnie zajmiemy się przesłanką (4) – Pismo Święte uczy, że wszyscy ci, którzy w tym życiu nie zostali w korzystny sposób skierowani do Chrystusa, będą skierowani do Niego w życiu przyszłym.

Jezus mówi w ewangelii Jana rozdziale 12 wersecie 32: „Ja zaś, kiedy będę podniesiony nad ziemię [w następnym wersecie – 33 („A mówił to, aby zaznaczyć, jaką śmiercią miał umrzeć”) św. Jan wyjaśnia, że wyrażenie to odnosi się do ofiarniczej, okupowej śmierci Jezusa oraz Jego panowania w Tysiącleciu, przez co uwielbi On Boga], przyciągnę WSZYSTKICH do siebie”.

Wszyscy wiemy, że w tym życiu stosunkowo niewielu zostało pociągniętych/przyciągniętych do Chrystusa:

  • ewangelia Jana rozdział 6 werset 44: „Nikt nie może przyjść do Mnie, jeśli go nie przyciągnie mój Ojciec, który Mnie posłał, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”;
  • ewangelia Mateusza rozdział 7 werset 14: „Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, i jakże nieliczni są ci, którzy ją znajdują!”.

A zatem wszyscy, którzy w tym życiu nie zostali pociągnięci/przyciągnięci (korzystnie skierowani) do Niego, muszą być do Niego przyciągnięci po tym życiu, w przeciwnym razie werset z ewangelii Jana rozdziału 12 wersetu 32 byłby nieprawdziwy. Lecz werset ten jest prawdziwy, dlatego ci, którzy nie zostali pociągnięci do Niego w tym życiu, będą do Niego skierowani po zmartwychwstaniu – w Tysiącleciu.
Poprzednia stronaNastępna strona