Urzędowe imiona Chrystusa – cz. 6: „Pierwsze Plony”

Urzędowe imiona Chrystusa - cz. 6: "Pierwsze Plony"Istnienia szansy zbawienia dla niewybranych (niezbawionych w zbawieniu wyborczym) zmarłych dowodzi jeszcze inne imię odniesione do Jezusa i Kościoła – „Pierwiastki/Pierwociny/Pierwsze Plony” (zależnie od przekładu).

Jezus nazwany jest Pierwiastkiem/Pierwociną/Pierwszym Plonem:
– 1 Koryntian rozdział 15 werset 20:

  • Biblia Warszawska: „A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli”;
  • Biblia Tysiąclecia wydanie 5: „Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwocina spośród tych, co pomarli”;
  • Uwspółcześniona Biblia Gdańska: „Tymczasem jednak Chrystus został wskrzeszony z martwych i stał się pierwszym plonem tych, którzy zasnęli”;

podobnie i Kościół jest wraz z Nim nazwany Pierwiastkami/Pierwocinami/Pierwszymi Plonami:

  • Rzymian rozdział 8 werset 23: „A nie tylko ono stworzenie, ale i my, którzy mamy pierwiastki Ducha, i my sami w sobie wzdychamy, oczekując przysposobienia synowskiego, odkupienia ciała naszego”;
  • Jakuba rozdział 1 werset 18: „Gdy zechciał, zrodził nas Słowem prawdy, abyśmy byli jakby pierwszym plonem Jego stworzeń”;
  • Objawienie rozdział 14 werset 4: „To są ci, którzy nie splamili się z kobietami, dlatego są dziewiczy. Oni chodzą za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Oni spośród ludzi zostali odkupieni jako pierwociny Bogu i Barankowi”.

Logika wskazuje, że jeśli są pierwiastki/pierwociny/pierwsze plony, to musi też być coś, co po nich następuje – późniejsze plony/owoce: są to posłuszni spośród ludzkości w czasie Tysiąclecia.

W ten sposób kolejne urzędowe imię użyte wobec Jezusa i Kościoła wskazuje na sposobność zbawienia, jakie będzie później możliwe dla niewybranych (niezbawionych w zbawieniu wyborczym) zmarłych.
Poprzednia stronaNastępna strona