Pełna sposobność dla wszystkich – cz. 6: Przesłanka (5) Wszyscy poddadzą się Jezusowi i uznają Jego prawo do panowania nad nimi

Pełna sposobność dla wszystkich – cz. 6: Przesłanka (5) Wszyscy poddadzą się Jezusowi i uznają Jego prawo do panowania nad nimiW poprzednim odcinku wykazaliśmy prawdziwość przesłanki (4) – że Pismo Święte uczy, iż wszyscy ci, którzy w tym życiu nie zostali w korzystny sposób skierowani do Chrystusa, będą skierowani do Niego w życiu przyszłym, dzisiaj więc zajmiemy się kolejną przesłanką – (5): Biblia uczy, że wszyscy poddadzą się Jezusowi i uznają Jego prawo do panowania nad nimi:

  • Filipian rozdział 2 wersety 10 i 11: „(9) Dlatego Bóg szczególnie Go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne, (10) aby na imię Jezus zgięło się każde kolano w niebie, na ziemi, pod ziemią, (11) i aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem — na chwałę Boga Ojca”;
  • Izajasza rozdział 45 werset 23: „Przysięgam na siebie, moje usta wypowiadają sprawiedliwość i jest to nieodwołalne słowo. Przede Mną zegnie się wszelkie kolano i na Mnie przysięgać będzie wszelki język!”;
  • Psalm 22 werset 30: „Tylko jemu oddawać będą cześć wszyscy możni ziemi, Padną przed nim na kolana wszyscy, którzy się w proch obracają, I nie mogą utrzymać się przy życiu”;
  • Rzymian rozdział 14 werset 9: „Po to przecież Chrystus umarł i zmartwychwstał, aby się stać Panem tak żywych, jak i umarłych”.

W tym życiu nie wszyscy poddali się Jemu ani też nie wszyscy uznali Jego prawo do rządzenia nimi. Ci, którzy nie uczynili tego w tym życiu, muszą więc zrobić to w życiu przyszłym. Filipian rozdział 2 werset 10 (cytowany powyżej) wskazuje, że obejmuje to także zmarłych, tj. tych, którzy obecnie są pod ziemią, a Psalm 22 werset 30 i Rzymian rozdział 14 werset 9 (cytowane powyżej) wprost mówią o nich w ten sposób.

Takie ich poddanie się Chrystusowi i uznanie Go jest częścią doświadczeń tych, którzy skorzystają ze sposobności zbawienia – więc świadczy także o istnieniu nadziei dla tych, którzy z różnych powodów nie uzyskali zbawienia w tym życiu.
Poprzednia stronaNastępna strona