Pełna sposobność dla wszystkich – cz. 7: Przesłanka (6) Każdemu będzie przedstawiona oferta poświęcenia się Panu

Pełna sposobność dla wszystkich – cz. 7: Przesłanka (6) Każdemu będzie przedstawiona oferta poświęcenia się PanuKolejną, (6) przesłanką, potwierdzającą, że każdy otrzyma pełną sposobność zbawienia, jest to, że Pismo Święte naucza, iż możliwość poświęcenia się Panu będzie w czasie Tysiąclecia dana każdemu człowiekowi na ziemi; dotyczy to także tych, którzy zostaną wówczas wzbudzeni z martwych.

Stosownym tekstem na potwierdzenie powyższego jest proroctwo Izajasza rozdział 35 werset 8: „I będzie tam bity trakt, droga zwana świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty, a On będzie strzegł idącego i nie zbłądzą na niej nawet niemądrzy”.

W wersecie 4 tego samego rozdziału (brzmiącym: „Mówcie do targanych niepokojem: Bądźcie mocni, przestańcie się lękać! Oto wasz Bóg! Nadchodzi już pomsta, zbliża się On z odpłatą! Przychodzi, aby was zbawić!”) przedstawiony jest drugi adwent (drugie przyjście/obecność) Chrystusa, dokonującego w wielkim ucisku obalenia królestwa szatana i ukarania jego zwolenników.

Wersety 5 i 6 („(5) Wtedy otworzą się oczy niewidomych i uszy niesłyszące usłyszą. (6) Chromy podskoczy jak jeleń i radośnie zawoła niemy, gdyż na pustyni wytryśnie woda, na stepie popłyną potoki”) mówią o tym, w jaki sposób będzie On oświecał, reformował i podnosił grzeszną ludzkość.

A wersety 7, 1 oraz 2 („(7) Sprażony piach zamieni się w staw, a spragniony grunt w źródła wody, w legowisku szakali, ich stałej siedzibie, zaszumi sitowie i trzcina. (1) Niech się weseli pustynia i spieczona ziemia! Niech się cieszy step, niech zakwitnie! Jak krokus (2) niech bujnie zakwitnie i da upust radości. Niech woła, szczęśliwy, na wiwat! Bo obdarzą ją chwałą Libanu, majestatem Karmelu i Szaronu — zobaczą one chwałę PANA, majestat naszego Boga”) uczą o przywróceniu raju.

Werset 8 („I będzie tam bity trakt, droga zwana świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty, a On będzie strzegł idącego i nie zbłądzą na niej nawet niemądrzy”) uczy o otwarciu „Bitego Traktu, Drogi zwanej Świętą” (inaczej nazywanej „Gościńcem Świątobliwości”, albo „Drogą Świętości”) dla nieczystych (to jest: splamionej grzechem rasy Adama), którzy muszą się jednak oczyścić, jeśli zechcą iść nim do końca. W przeciwieństwie bowiem do „wąskiej ścieżki/drogi” (drogi prywatnej), gościniec/bity trakt jest drogą publiczną, otwartą dla każdego. Na owej drodze wszystko będzie tak proste i jasne, tak że nawet najgłupsi na niej nie zbłądzą. Będzie to „Droga zwana Świętą” – a więc będzie oznaczała poświęcenie tych, którzy nią będą podróżować.

Werset 9 („Nie będzie tam lwa, drapieżnik tam nie wstąpi, nikt go tam nie spotka. Pójdą nią natomiast odkupieni”) wykazuje, że z tej drogi zostaną usunięte wszystkie poważne przeszkody, a odkupieni, tj. ci, którzy przez okup zostaną uwolnieni spod wyroku śmierci (1 Tymoteusza rozdział 2 wersety 4-6: „(4) który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. (5) Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, (6) który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie”), otrzymają przywilej kroczenia nim.

Werset 10 („I wrócą wykupieni przez PANA, i przyjdą na Syjon z okrzykiem. Wieczna radość będzie nad ich głową, ogarnie ich wesele i radość, a prysną smutek i wzdychanie”) dowodzi, iż w związku z owym Gościńcem Świątobliwości umarli (którzy także są objęci okupem Chrystusa – jak mówi Ozeasza rozdział 13 werset 14: „Wybawię ich z mocy grobu, wykupię ich od śmierci. O śmierci, będę twoją śmiercią! O grobie, będę twoim zniszczeniem! Żal się ukryje przed moimi oczami”), powrócą z grobu i przyjdą do Syjonu: Jezusa i Kościoła.

Zatem powyższy fragment Pisma Świętego wykazuje, że możliwość poświęcenia się (wejścia na „Drogę zwaną Świętą” – „Drogę Świętości”) będzie otwarta także dla niezbawionych zmarłych – tych zmarłych, którzy nie poświęcili się w tym życiu, a jest ona szóstym składnikiem szansy zbawienia.
Poprzednia stronaNastępna strona