Jednym z celów wtórej obecności Jezusa jest błogosławienie sposobnościami restytucji całej ludzkiej rodziny – cz.1: Obraz i podobieństwo Boże

Jednym z celów wtórej obecności Jezusa jest błogosławienie sposobnościami restytucji całej ludzkiej rodziny - cz.1: Obraz i podobieństwo BożeW ciągu dotychczasowych 47 odcinków niniejszej serii podaliśmy dotąd 10 biblijnych argumentów popartych wieloma wersetami na dowód tego, że w następnym życiu będzie szansa uzyskania zbawienia dla tych członków upadłego rodzaju Adama, którzy w tym życiu nie zostali obdarzeni sposobnością uzyskania zbawienia działającego w Wieku Ewangelii – zbawienia wyborczego. Oprócz nich jest także wiele innych biblijnych powodów dla takiej nadziei, i naszym pragnieniem jest przedstawienie niektórych z nich. Taka doktryna nie powinna być bowiem przyjmowana bez pełnych i zadowalających dowodów jej prawdziwości.

By nasza wiara w tym temacie nie opierała się jedynie na pragnieniu takiej nadziei, lecz na pewnych, rozsądnych i rzeczywistych dowodach, do tych 10 już przedstawionych argumentów dodamy jeszcze inne.

Naszym 11 argumentem, że istnieje nadzieja dla niezbawionych zmarłych jest to, że jednym z celów wtórej obecności Jezusa jest błogosławienie sposobnościami restytucji całej ludzkiej rodziny – żyjących i zmarłych.

Pojęcie „restytucja” oznacza powrót do stanu pierwotnego. Pierwotnym stanem rodziny ludzkiej był stan „obrazu i podobieństwa do Boga” (lub, jak mówią inne przekłady, „podobieństwa Bożego”), tak jak było to pokazane w naszym ojcu Adamie i naszej matce Ewie.

Przez „obraz Boga” rozumiemy doskonałość istoty, stan bycia „bardzo dobrym”:

  • 1 Mojżeszowa rozdział 1 wersety 26, 27 i 31: „(26) Następnie Bóg powiedział: Uczyńmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo. Niech panuje nad rybami mórz, nad tym, co lata pod niebem, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkim płazem, który po niej pełza. (27) Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Stworzył go na obraz Boga — stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. (…) (31) W końcu Bóg spojrzał na wszystkie swoje dzieła — i rzeczywiście, były bardzo dobre. Dokonały się, gdy nastał wieczór, a potem poranek — dzień szósty”;
  • Hebrajczyków rozdział 2 wersety 6-8: „(6) Ktoś przekazał o tym następujące świadectwo: Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, albo syn człowieczy, że troszczysz się o niego? (7) Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, chwałą i czcią go ukoronowałeś… (8) Wszystko poddałeś pod jego stopy! Otóż skoro poddał mu wszystko, to nie zostawił niczego, co nie byłoby mu poddane. Na razie jednak jeszcze nie widzimy, by wszystko było mu poddane”;
  • Kolosan rozdział 3 werset 10: „(9) (…) Zrzućcie z siebie starego człowieka wraz z jego czynami, (10) a okryjcie się nowym, wciąż odnawiającym się, aż do poznania Tego, który go stworzył na swój obraz”;
  • Efezjan rozdział 4 wersety 23 i 24: [że trzeba] (23) odnowić ducha i myśli, (24) przyoblec się w nowego człowieka, stworzonego na obraz Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości”;

natomiast przez „podobieństwo do Boga” rozumiemy panowanie człowieka nad ziemią, tak jak Bóg panuje nad wszechświatem:

  • 1 Mojżeszowa rozdział 1 wersety 26, 28 i 29: „(26) Następnie Bóg powiedział: Uczyńmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo. Niech panuje nad rybami mórz, nad tym, co lata pod niebem, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkim płazem, który po niej pełza. (…) (28) Potem błogosławił im Bóg i tak do nich powiedział: Rozradzajcie się i rozmnażajcie! Napełniajcie ziemię i podporządkowujcie ją sobie. Panujcie nad rybami w morzach, nad tym, co lata pod niebem, oraz nad wszelkim zwierzęciem, które pełza po ziemi! (29) Następnie Bóg powiedział: Oto daję wam wszelkie rośliny wydające nasienie, na całej ziemi, oraz wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie — niech wam to służy za pokarm!”;
  • Ewangelia Mateusza rozdział 25 werset 34: „I powie Król do tych po prawej stronie: ‚Zbliżcie się, błogosławieni mojego Ojca. Weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla was od początku świata’”.

„Obraz Boga” wskazuje więc na doskonałość władz fizycznych, umysłowych, moralnych i religijnych, których przykładami byli Adam i Ewa przed upadkiem oraz Jezus w czasie swego pobytu na ziemi (Hebrajczyków rozdział 2 wersety 6-9: „(6) Ktoś przekazał o tym następujące świadectwo: Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, albo syn człowieczy, że troszczysz się o niego? (7) Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, chwałą i czcią go ukoronowałeś… (8) Wszystko poddałeś pod jego stopy! Otóż skoro poddał mu wszystko, to nie zostawił niczego, co nie byłoby mu poddane. Na razie jednak jeszcze nie widzimy, by wszystko było mu poddane. (9) Natomiast w Tym, który został uczyniony niewiele mniejszym od aniołów, dostrzegamy Jezusa, ukoronowanego chwałą i czcią dzięki śmiertelnym cierpieniom! A zatem z łaski Bożej zaznał On śmierci za wszystkich!”). „Podobieństwo do Boga” wskazuje zaś na doskonałą ziemię i panujących nad nią doskonałych władców.
Poprzednia stronaNastępna strona