Miał On być ‚Nasieniem’/’Potomkiem’ niewiasty

Miał On być 'Nasieniem'/'Potomkiem' niewiastyPrzepowiednia:

1 Mojżeszowa rozdział 3 werset 15

  • (Biblia Gdańska) „Nieprzyjaźń też położę między tobą i niewiastą, i między nasieniem twoim, i między nasieniem jej; to potrze tobie głowę, a ty mu potrzesz piętę”.
  • (Biblia Paulistów) „Wprowadzam nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty zranisz mu piętę”.

Wypełnienie:

Galatów rozdział 4 werset 4

  • (Biblia Gdańska) „Lecz gdy przyszło wypełnienie czasu, posłał Bóg onego Syna swego, który się urodził z niewiasty, który się stał pod zakonem”.
  • (Biblia Paulistów) „Gdy jednak wypełnił się czas, Bóg wysłał swego Syna zrodzonego z kobiety, narodzonego w czasach Prawa”.

Objawienie rozdział 12 werset 5

  • (Biblia Gdańska) „I urodziła syna, mężczyznę, który ma rządzić wszystkie narody laską żelazną; i porwane jest dziecię jej do Boga i do stolicy jego”.
  • (Biblia Poznańska) „I porodziła Syna – mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu”.

Następna strona