Jego misja miała odbywać się także w Galilei

Jego misja miała odbywać się także w GalileiProroctwo:

  • Izajasza rozdział 9 wersety 1 i 2 (w niektórych przekładach rozdział 8 werset 23 i rozdział 9 werset 1): „(23) Lecz mrok zaniknie tam, gdzie panowała trwoga. Jak kiedyś Bóg upokorzył ziemię Zabulona i ziemię Neftalego, tak w przyszłości okryje chwałą drogę nadmorską, kraj za Jordanem, Galileę pogan. (1) Lud chodzący w ciemności ujrzał wielkie światło, a tym, którzy przebywali w mrocznej krainie śmierci, zajaśniało światło”.

Wypełnienie:

  • Ewangelia Mateusza rozdział 4 wersety 15 i 16: „(12) Gdy Jezus usłyszał o uwięzieniu Jana, odszedł do Galilei. (13) Opuścił jednak Nazaret i zamieszkał w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziemi Zabulona i Neftalego. (14) Tak spełniło się słowo przekazane przez proroka Izajasza: (15) Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, droga nadmorska, kraj za Jordanem, Galilea pogan, (16) lud, który był pogrążony w ciemności, ujrzał wielkie światło, a tym, którzy przebywali w mrocznej krainie śmierci, zajaśniało światło”.

Poprzednia stronaNastępna strona