Miał On być gorliwym w sprawach domu Bożego i miał ponieść urągania/zniewagi innych

Miał On być gorliwym w sprawach domu Bożego i miał ponieść urągania/zniewagi innychProroctwo:

  • Psalm 69 werset 10: „Bo gorliwość o dom twój pożera mnie, A zniewagi urągających tobie spadły na mnie”.

Wypełnienie:

  • Ewangelia Jana rozdział 2 werset 17: „(13) A gdy się zbliżała Pascha żydowska, udał się Jezus do Jerozolimy. (14) I zastał w świątyni sprzedających woły i owce, i gołębie, i siedzących wekslarzy. (15) I skręciwszy bicz z powrózków, wypędził ich wszystkich ze świątyni wraz z owcami i wołami; wekslarzom rozsypał pieniądze i stoły powywracał, (16) a do sprzedawców gołębi rzekł: Zabierzcie to stąd, z domu Ojca mego nie czyńcie targowiska. (17) Wtedy uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: Żarliwość o dom twój pożera mnie”;
  • Rzymian rozdział 15 werset 3: „Bo i Chrystus nie miał upodobania w sobie samym, lecz jak napisano: Urągania urągających tobie na mnie spadły”.

Poprzednia stronaNastępna strona