Miał On zostać namaszczony (pomazany) Duchem Świętym

Miał On zostać namaszczony (pomazany) Duchem ŚwiętymProroctwo:

  • Psalm 45 werset 8: „Miłujesz sprawiedliwość, nienawidzisz nieprawości, dlatego Bóg Twój, o Boże, namaścił Cię olejkiem wesela bardziej niż Twych towarzyszy”;
  • Izajasza rozdział 11 werset 2: „Spocznie na nim duch PANA, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch znajomości i bojaźni PANA”;
  • Izajasza rozdział 61 werset 1-2: „(1) Duch Pana BOGA nade mną, bo PAN mnie namaścił, abym ubogim głosił dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył rany złamanych na duchu, abym ogłosił więźniom wyzwolenie, a zniewolonych uczynił wolnymi, (2) abym ogłosił rok łaski od PANA (…)”.

Wypełnienie:

  • Ewangelia Łukasza rozdział 4 wersety 18-19 i 21: „(1) Jezus, pełen Ducha Świętego, powrócił znad Jordanu i Duch prowadził Go po pustyni (…) (14) Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej krainie. (15) On zaś nauczał w ich synagogach i był wychwalany przez wszystkich. (16) Przyszedł też do Nazaretu, gdzie się wychował. Zgodnie ze swym zwyczajem wszedł w dzień szabatu do synagogi i wstał, aby czytać. (17) Podano Mu zwój proroka Izajasza. Gdy go rozwinął, znalazł miejsce, gdzie było napisane: (18) Duch Pana nade mną, bo mnie namaścił, abym ubogim głosił dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił więźniom wyzwolenie, a niewidomym przejrzenie, abym zniewolonych uczynił wolnymi, (19) abym ogłosił rok łaski od Pana. (20) Zwinął zwój, oddał go słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. (21) Zaczął więc mówić do nich: „Dziś wypełniło się Pismo, które słyszeliście”„.

Poprzednia stronaNastępna strona