Jego ręce i nogi miały zostać przebite

Jego ręce i nogi miały zostać przebiteProroctwo:

  • Psalm 22 werset 17: „(17) Bo sfora psów mnie osaczyła, obległa mnie zgraja złoczyńców. Przebili moje ręce i nogi” (proponujemy zresztą przeczytać cały ten Psalm, jako, że jest w nim proroczy opis odczuć Jezusa jakie miał wisząc na krzyżu i różnych wydarzeń jakie miały wówczas miejsce);
  • Zachariasza rozdział 12 werset 10: „(10) Ale na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy wyleję ducha współczucia i błagania. Wtedy będą patrzeć na tego, którego przebili. Będą nad nim rozpaczać, jak się rozpacza nad jedynakiem, i będą gorzko płakać nad nim, jak gorzko płaczą nad pierworodnym”.

Wypełnienie:

  • Ewangelia Jana rozdział 20 werset 27: „(24) Tomasz, zwany Bliźniakiem, jeden z Dwunastu, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. (25) Pozostali uczniowie mówili więc do niego: „Zobaczyliśmy Pana”. On jednak odparł: „Nie uwierzę, jeśli nie ujrzę na Jego rękach śladów po gwoździach, nie włożę swego palca w miejsce gwoździ i nie umieszczę swojej ręki w Jego boku”. (26) Po ośmiu dniach uczniowie znów byli wewnątrz i Tomasz razem z nimi. Mimo zamkniętych drzwi, Jezus wszedł, stanął w środku i pozdrowił ich: „Pokój wam”. (27) Następnie rzekł do Tomasza: „Unieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce, podnieś też swoją rękę i włóż w mój bok. I przestań być niedowiarkiem, a bądź wierzącym””;
  • Ewangelia Jana rozdział 19 werset 37: „(36) Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: (….) (37) Pismo mówi też w innym miejscu: Będą patrzeć na Tego, którego przebili”;
  • Apokalipsa rozdział 1 werset 7: „(7) Oto przychodzi wśród obłoków i każdy Go zobaczy, również ci, którzy Go przebili. Wszystkie narody ziemi będą nad Nim lamentować. Tak! Amen!”

Poprzednia stronaNastępna strona