Miał On cierpieć nie za swoje lecz za nasze grzechy

Miał On cierpieć nie za swoje lecz za nasze grzechyProroctwo:

  • Daniela rozdział 9 werset 26: „(26) A po sześćdziesięciu dwóch tygodniach Pomazaniec zostanie zabity – nie za swoje winy. Ludzie księcia, który nadejdzie, zniszczą miasto i świątynię. U jego kresu – wielki zamęt. Aż do końca będzie wojna i jak postanowione – wielkie spustoszenie„;
  • Izajasza rozdział 53 wersety 4-6: „(4) Oto on dźwigał nasze choroby i wziął na siebie nasze cierpienia, a my uznaliśmy go za ukaranego, pobitego i pognębionego przez Boga. (5) Lecz on był zraniony za nasze grzechy, zmiażdżony za nasze winy. Dla naszego zbawienia znosił karcenie, przez jego rany zostaliśmy uzdrowieni. (6) Wszyscy błądziliśmy jak owce, każdy szedł swoją własną drogą, a PAN sprawił, że jego ugodziły winy nas wszystkich”.

Wypełnienie:

  • 1 Koryntian rozdział 15 werset 3: „(3) Przede wszystkim przekazałem wam to, co sam przyjąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy zgodnie z Pismem”;
  • Hebrajczyków rozdział 9 werset 28: „(28) Tak samo i Chrystus raz złożył siebie w ofierze, żeby ponieść grzechy wielu, a potem objawi się już nie ze względu na grzech, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują”;
  • Mateusza rozdział 8 werset 17: „(17) Tak wypełniły się słowa proroka Izajasza, który mówi: ‚On wziął na siebie nasze niemoce i znosił nasze choroby’„;
  • Rzymian rozdział 4 werset 25: „(25) On został wydany z powodu naszych grzechów i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia”;
  • 1 Piotra rozdział 3 werset 18: „(18) Bo i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przywiódł do Boga, umartwiony będąc ciałem, ale ożywiony duchem”.

Poprzednia stronaNastępna strona