Miał On należeć do rodzaju ludzkiego

Miał On być częścią rodzaju ludzkiegoPrzepowiednia:

  • 1 Mojżeszowa rozdział 12 werset 3: „I będę błogosławił błogosławiącym tobie; a przeklinające cię przeklinać będę: i będą błogosławione w tobie wszystkie narody ziemi”;
  • 1 Mojżeszowa rozdział 18 werset 18: „Wszak z Abrahama na pewno wywodzić się będzie wielki i potężny naród, i przez niego będą błogosławione wszystkie narody ziemi”;
  • 1 Mojżeszowa rozdział 49 werset 10: „Nie będzie od Judy odjęte berło, ani znaki wodza od nóg jego, aż przyjdzie ten, do kogo one należą, komu posłuch okażą narody”;
  • Izajasza rozdział 11 werset 1: „Wyrośnie gałązka z pnia Jessego, wypuści się pęd z jego korzenia”.

Wypełnienie:

  • Dzieje Apostolskie rozdział 3 werset 23: „I stanie się, że każda dusza, która by nie słuchała tego proroka, będzie wygładzona z ludu”;
  • Galatów rozdział 3 werset 8: „Właśnie Pismo, które przewidziało, że Bóg usprawiedliwi pogan dzięki wierze, ogłosiło Abrahamowi radosną nowinę: Przez ciebie otrzymają błogosławieństwo wszystkie ludy ziemi”;
  • Ewangelia Jana rozdział 1 werset 45: „Filip spotkał Natanaela i oznajmił mu: „Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i prorocy – Jezusa z Nazaretu, syna Józefa”;
  • Dzieje Apostolskie rozdział 3 werset 25: „Wy jesteście następcami proroków i dziedzicami obietnicy, którą Bóg dał waszym ojcom. Powiedział bowiem do Abrahama: Potomstwo twoje przyniesie błogosławieństwo wszystkim narodom ziemi”.

Poprzednia stronaNastępna strona