Miał On zostać zdradzony przez przyjaciela

Miał On zostać zdradzony przez przyjacielaProroctwo:

  • Psalm 41 werset 10:
    • „Nawet mój przyjaciel, któremu ufałem i który chleb mój jadł, podniósł na mnie piętę” (Biblia Tysiąclecia);
    • „Nawet mój przyjaciel, któremu ufałem, który mój chleb jadał, uknuł przeciwko mnie podstęp” (Biblia Paulistów).

Wypełnienie:

  • Ewangelia Marka rozdział 14 wersety 10 i 21: „(10) Wtedy Judasz Iskariota, jeden z Dwunastu, poszedł do wyższych kapłanów, aby im Go wydać. (21) Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, bo tak jest o Nim napisane, lecz biada temu człowiekowi, który zdradza Syna Człowieczego. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził”;
  • Ewangelia Jana rozdział 13 wersety 18 i 21-30: „(18) Nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, których wybrałem; lecz trzeba, aby się wypełniło Pismo: Kto ze Mną spożywa chleb, ten podniósł na Mnie swoją piętę. [Biblia Paulistów: „Nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, kogo wybrałem, lecz muszą się wypełnić słowa Pisma: Kto jadał ze mną chleb, uknuł przeciwko mnie podstęp.”] (…) (21) To powiedziawszy, Jezus wzruszył się do głębi i tak oświadczył: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie wyda. (22) Spoglądali uczniowie jeden na drugiego, niepewni, o kim mówi. (23) Jeden z Jego uczniów ten, którego Jezus miłował spoczywał na Jego piersi. (24) Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: Kto to jest? O kim mówi? (25) Ten, oparłszy się zaraz na piersi Jezusa, rzekł do Niego: Panie, któż to jest? (26) Jezus odparł: To ten, dla którego umoczę kawałek chleba i podam mu. Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. (27) A po spożyciu kawałka chleba wstąpił w niego szatan. Jezus zaś rzekł do niego: Co masz uczynić, czyń prędzej! (28) Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. (29) Ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego: Zakup, czego nam potrzeba na święto, albo żeby dał coś ubogim. (30) On więc po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł. A była noc”.

Poprzednia stronaNastępna strona