Miały Mu zostać zaoferowane żółć i ocet do wypicia

Miały Mu zostać zaoferowane żółć i ocet do wypiciaProroctwo:

  • Psalm 69 werset 22: „Dodali żółci do pokarmu mego, A w pragnieniu moim napoili mnie octem”.

Wypełnienie:

  • Ewangelia Mateusza rozdział 27 wersety 34 i 48: „(34) dali Mu do picia wino zmieszane z żółcią. On skosztował, ale nie chciał pić. (48) I zaraz jeden z nich podbiegł, wziął gąbkę, nasycił ją octem, włożył na trzcinę i dał Mu pić”;
  • Ewangelia Jana rozdział 19 werset 29: „A znajdowało się tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę nasączoną octem i podano Mu do ust”.

Poprzednia stronaNastępna strona