Miał On zostać pogrzebany z bogatymi

Miał On zostać pogrzebany z bogatymiProroctwo:

  • Izajasza rozdział 53 werset 9: „Pochowano go wśród złoczyńców i złożono go w grobie bogacza, a przecież nie dopuścił się przemocy ani na jego ustach nie było fałszu”.

Wypełnienie:

  • Ewangelia Mateusza rozdział 27 wersety 57-60: „(57) Wieczorem przyszedł bogaty człowiek z Arymatei, imieniem Józef, który też był uczniem Jezusa. (58) Poszedł on do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Wtedy Piłat rozkazał mu je wydać. (59) Józef wziął ciało, owinął je w czyste lniane płótno (60) i złożył w swoim nowym grobowcu, wykutym w skale. Zatoczył przed wejściem do grobowca wielki kamień i odszedł”.

Poprzednia stronaNastępna strona