O Jego szaty miały być rzucane losy

O Jego szaty miały być rzucane losyProroctwo:

  • Psalm 22 werset 19 (lub 18): „Rozdzielają między siebie me odzienie, a o moje szaty los rzucają”.

Wypełnienie:

  • Ewangelia Marka rozdział 15 werset 24: „Ukrzyżowali Go i rozdzielili między siebie Jego ubranie, rzucając losy, co który miał zabrać”;
  • Ewangelia Jana rozdział 19 werset 24: „Dlatego też postanowili wspólnie: „Nie rozrywajmy jej, lecz losujmy, do kogo ma należeć”. Tak miało wypełnić się Pismo: Podzielili między siebie moje ubrania i o moją szatę rzucili los. To właśnie uczynili żołnierze”.

Poprzednia stronaNastępna strona