Jego pierwsza obecność na Ziemi miała nastąpić w ściśle określonym czasie

Jego pierwsza obecność na Ziemi miała nastąpić w ściśle określonym czasieProroctwo:

  • Daniela rozdział 9 wersety 24-25: „(24) Ustalono siedemdziesiąt tygodni nad twoim narodem i twoim świętym miastem, by położyć kres nieprawości, grzech obłożyć pieczęcią i odpokutować występek, a wprowadzić wieczną sprawiedliwość, przypieczętować widzenie i proroka i namaścić to, co najświętsze. (25) Ty zaś wiedz i rozumiej: Od chwili, kiedy wypowiedziano słowo, że nastąpi powrót i zostanie odbudowana Jerozolima, do Władcy-Pomazańca (w oryginale: Mesjasza Wodza/Władcy) – siedem tygodni i sześćdziesiąt dwa tygodnie; zostaną odbudowane dziedziniec i wał, w czasach jednak pełnych ucisku”;

[PS: dla zainteresowanych chronologią biblijną przypominamy jeden z wersetów, który wyjaśnia o co chodzi z tymi proroczymi tygodniami i dlaczego w okolicach narodzin Jezusa było tak powszechne oczekiwanie przyjścia Mesjasza: Ezechiela rozdział 4 werset 6: „(…) dzień za rok, dzień, mówię, za rok daję tobie”. Więcej szczegółów odnośnie biblijnej chronologii planujemy powiedzieć w naszych innych seriach w przyszłości].

Wypełnienie:

  • Ewangelia Jana rozdział 1 werset 41: „Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza – to znaczy: Chrystusa”;
  • Ewangelia Jana rozdział 4 wersety 25 i 26: „(25) Wtedy kobieta odparła: ‚Wiem, że ma nadejść Mesjasz, czyli Chrystus. I gdy tylko On przybędzie, wszystko nam wyjaśni’. (26) Jezus oznajmił jej wówczas: ‚To Ja nim jestem, Ja, który mówię do ciebie'”;

Poprzednia stronaNastępna strona