Miał On zostać urodzony przez dziewicę

Miał On zostać urodzony przez dziewicęProroctwo:

  • Izajasza rozdział 7 werset 14: „Dlatego Pan sam da wam znak: Oto panna pocznie i porodzi syna, i nada mu imię Emmanuel!”;

Wypełnienie:

  • Ewangelia Mateusza rozdział 1 werset 23: „(21) Urodzi Ona syna, a ty nadasz Mu imię Jezus, gdyż On uwolni swój lud od grzechów. (22) A wszystko to się stało, aby się spełniło słowo Pana przekazane przez proroka: (23) Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: ‚Bóg jest z nami'”;
  • Ewangelia Łukasza rozdział 1 wersety 26-35: „(26) W szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego Nazaret, (27) do dziewicy zaręczonej z mężczyzną o imieniu Józef, z rodu Dawida. Dziewicy było na imię Maryja. (28) Anioł przyszedł do Niej i powiedział: „Raduj się, łaski pełna, Pan z Tobą”. (29) Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co znaczy to pozdrowienie. (30) Wtedy anioł powiedział do Niej: „Nie bój się, Maryjo, bo Bóg Cię obdarzył łaską. (31) Oto poczniesz i urodzisz syna, i nadasz Mu imię Jezus. (32) Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego ojca Dawida. (33) Będzie królował nad domem Jakubas na wieki, a Jego królestwo nie będzie miało końca”. (34) Wtedy Maryja zapytała anioła: „Jak się to stanie, skoro nie znam pożycia małżeńskiego?”. (35) Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i osłoni Cię moc Najwyższego; dlatego Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym””.

Poprzednia stronaNastępna strona