Przed rozpoczęciem swej misji miał przebywać przez pewien czas w Egipcie

Przed rozpoczęciem swej misji miał przebywać przez pewien czas w EgipcieProroctwo:

  • Ozeasza rozdział 11 werset 1: „Umiłowałem Izraela, gdy był jeszcze dzieckiem, i z Egiptu wezwałem mojego syna”

Wypełnienie:

  • Ewangelia Mateusza rozdział 2 werset 15: „Przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się wypełniło to, co Pan powiedział przez proroka: ‚Z Egiptu wezwałem mojego syna'”

Poprzednia stronaNastępna strona