Wielu, zarówno z Żydów, jak i pogan, miało się od Niego odwrócić i sprzymierzyć przeciwko Niemu

Wielu, zarówno z Żydów, jak i pogan, miało się od Niego odwrócić i sprzymierzyć przeciwko NiemuProroctwo:

  • Psalm 2 wersety 1 i 2: „(1) Przeczże się poganie buntują, a narody przemyślają próżne rzeczy? (2) Schodzą się królowie ziemscy, a książęta radzą społem przeciwko Panu, i przeciw pomazańcowi jego”.

Wypełnienie:

  • Ewangelia Jana rozdział 6 werset 66: „Od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło”;
  • Dzieje Apostolskie rozdział 4 wersety 25-28: „(25) Który przez usta swego sługi Dawida powiedziałeś: Dlaczego burzą się narody, a ludzie knują próżne rzeczy? (26) Królowie ziemi powstali i książęta zebrali się razem przeciw Panu i przeciw jego Chrystusowi. (27) Rzeczywiście bowiem Herod i Poncjusz Piłat z poganami i ludem Izraela zebrali się przeciwko twemu świętemu Synowi, Jezusowi, którego namaściłeś; (28) Aby uczynić to, co twoja ręka i twój wyrok przedtem postanowiły, że ma się stać”.

Poprzednia stronaNastępna strona