Miał On urodzić się w Betlejem

Miał On urodzić się w BetlejemProroctwo:

  • Micheasza rozdział 5 werset 2 (lub 1, zależnie od przekładu): „A ty, Betlejem Efrata, tak małe jesteś wśród judzkich osiedli! Z ciebie wyjdzie mi Ten, który będzie władcą w Izraelu. Jego początki sięgają praczasu i dni wieczności”.

Wypełnienie:

  • Ewangelia Mateusza rozdział 2 wersety 1-6: „(1) Kiedy Jezus narodził się w Betlejem Judzkim za panowania Heroda, do Jerozolimy przybyli ze Wschodu mędrcy. (2) Pytali oni: ‚Gdzie jest nowo narodzony król Żydów? Zobaczyliśmy bowiem na wschodzie jego gwiazdę i przybyliśmy oddać Mu hołd’. (3) Gdy to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. (4) Zebrał wszystkich wyższych kapłanów oraz nauczycieli ludu i pytał ich, gdzie ma się narodzić Chrystus. (5) A oni mu powiedzieli: ‚W Betlejem Judzkim. Tak bowiem zostało napisane przez proroka: (6) A ty, Betlejem, ziemio Judy, wcale nie jesteś najmniejsze’ spośród wielkich miast Judy, gdyż z ciebie wyjdzie wódz, który będzie pasterzem Izraela, mojego ludu'”;
  • Ewangelia Łukasza rozdział 2 werset 4: „Wyruszył też i Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, gdyż pochodził z domu i rodu Dawida”;
  • Ewangelia Jana rozdział 7 werset 42: „Czyż Pismo nie wskazało, że Chrystus będzie potomkiem Dawida i że przyjdzie z Betlejem, miejscowości, z której pochodził Dawid?”

Poprzednia stronaNastępna strona