Żadna z Jego kości nie miała zostać złamana

Żadna z Jego kości miała nie zostać złamanaProroctwo:

  • 2 Mojżeszowa rozdział 12 werset 46: „W jednym domu będzie spożywany baranek. Nie wyniesiesz z domu nic z jego mięsa i nie złamiecie jego kości”;
  • Psalm 34 werset 21: „Strzeże On wszystkich jego kości, ani jedna z nich nie ulegnie złamaniu”.

Wypełnienie:

  • Ewangelia Jana rozdział 19 werset 36: „(31) Ponieważ był to dzień przygotowania Paschy, i aby ciała nie wisiały na krzyżach w szabat – był to bowiem uroczysty dzień szabatu – Żydzi poprosili Piłata o połamanie nóg skazańcom i usunięcie ich. (32) Przyszli więc żołnierze i połamali golenie pierwszemu, a potem drugiemu, którzy byli z Nim ukrzyżowani. (33) Gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że On już nie żyje, nie połamali Mu goleni, (34) natomiast jeden z żołnierzy włócznią przebił Jego bok, z którego zaraz wypłynęła krew i woda. (35) O tym daje świadectwo ten, który to widział, a jego świadectwo jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy uwierzyli. (36) Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: Nie będziecie łamać jego kości”.

Poprzednia stronaNastępna strona