Miał On milczeć wobec rzucanych na niego oskarżeń

Miał On milczeć wobec rzucanych na niego oskarżeńProroctwo:

  • Izajasza rozdział 53 werset 7: „Męczono go, lecz znosił to pokornie i nie otworzył swoich ust. Jak baranek prowadzony na zabicie i jak owca, która milczy, gdy ją strzygą, tak on nie otworzył swoich ust”.

Wypełnienie:

  • Ewangelia Mateusza rozdział 26 werset 63: „(59) Tymczasem wyżsi kapłani i cała Wysoka Rada szukali fałszywych dowodów przeciwko Jezusowi, aby Go skazać na śmierć. (60) Jednak nie znaleźli, chociaż występowało wielu fałszywych świadków. W końcu przyszli dwaj, (61) którzy zeznali: „On powiedział: Mogę zburzyć świątynię Bożą i w ciągu trzech dni ją odbudować!”. (62) Wtedy wstał najwyższy kapłan i zapytał: „Nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciw Tobie?”. (63) Ale Jezus milczał. Wtedy najwyższy kapłan powiedział do Niego: „Zaklinam Cię na Boga żywego! Powiedz nam, czy Ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym?”;
  • Ewangelia Mateusza rozdział 27 wersety 12-14: „(11) Jezusa postawiono przed namiestnikiem. A namiestnik zapytał: „Czy Ty jesteś królem Żydów?”. Jezus odpowiedział: „Ty tak mówisz”. (12) Ale gdy Go oskarżali wyżsi kapłani i starsi, nic nie odpowiadał. (13) Wtedy zapytał Go Piłat: „Czy słyszysz, o co Cię oskarżają?”. (14) Lecz On nie odpowiedział mu ani słowem, co bardzo zdziwiło namiestnika”.

Poprzednia stronaNastępna strona