Miał On być prorokiem

Chrystus w proroctwach - część 15Proroctwo:

  • 5 Mojżeszowa rozdział 18 werset 15: „Proroka takiego jak ja jestem, wzbudzi ci Pan, Bóg twój, spośród ciebie, spośród twoich braci. Jego słuchać będziecie”.

Wypełnienie:

  • Dzieje Apostolskie rozdział 3 werset 22: „(20) aby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa, (…) (22) Wszak Mojżesz powiedział: Proroka, jak ja, spośród braci waszych wzbudzi wam Pan, Bóg; jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie”.

Poprzednia stronaNastępna strona