Miał On być lżony i miano się z niego naśmiewać

Miał On być lżony i miano się z niego naśmiewaćProroctwo:

  • Psalm 109 werset 25: „Stałem się dla nich pośmiewiskiem; patrzą na mnie i potrząsają głowami”;
  • Psalm 22 wersety 7-9: „(7) Ja zaś jestem robakiem, a nie człowiekiem, wyszydzonym przez ludzi i przez lud wzgardzonym. (8) Drwią ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, wykrzywiają usta i potrząsają głowami: (9) „Zaufał PANU, niechże go ocali, niech go wybawi, jeśli go kocha!””

Wypełnienie:

  • Ewangelia Mateusza rozdział 27 wersety 39-44: „(39) A przechodzący szydzili z Niego. Potrząsali głowami (40) i mówili: „Ty, co burzysz świątynię i w trzy dni ją odbudowujesz, wybaw sam siebie! Jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża!”. (41) Podobnie szydzili wyżsi kapłani, nauczyciele Pisma i starsi. Mówili: (42) „Innych wybawiał, a sam siebie nie może wybawić! Jest królem Izraela. Niech zejdzie teraz z krzyża, to Mu uwierzymy! (43) Zaufał Bogu, niech Go teraz wybawi, jeśli Go kocha! Powiedział przecież: «Jestem Synem Bożym!»”. (44) Podobnie ubliżali Mu ukrzyżowani z Nim przestępcy”;
  • Ewangelia Marka rozdział 15 wersety 29-32: „(29) Przechodzący obok bluźnili przeciwko Niemu, potrząsali głowami i mówili: „Ej, Ty, który burzysz świątynię i w trzy dni ją odbudowujesz, (30) uratuj samego siebie i zejdź z krzyża!”. (31) Podobnie wyżsi kapłani i nauczyciele Pisma jedni przez drugich drwili z Niego, mówiąc: „Innych wybawiał, a siebie wybawić nie może. (32) Chrystus, król Izraela! Niech teraz zejdzie z krzyża, abyśmy zobaczyli i uwierzyli”. Wyśmiewali Go także ci, którzy byli z Nim ukrzyżowani”.

Poprzednia stronaNastępna strona