W okolicy w której się urodził miało dojść do masowego zabicia dzieci

W okolicy w której się urodził miało dojść do masowego zabicia dzieciProroctwo:

  • Jeremiasza rozdział 31 werset 15: „Tak mówi PAN: W Rama słychać głos skargi – gorzki płacz. To Rachela opłakuje synów, nie daje się pocieszyć po stracie swych dzieci”.

Wypełnienie:

  • Ewangelia Mateusza rozdział 2 wersety 16-18: „(16) Gdy Herod spostrzegł, że mędrcy go zwiedli, bardzo się rozgniewał i kazał zabić w Betlejem i w całej okolicy wszystkich chłopców poniżej dwóch lat, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od mędrców. (17) Tak spełniło się słowo przekazane przez proroka Jeremiasza: (18) W Rama usłyszano krzyk, płacz i wielki lament. Rachel opłakuje swoje dzieci i nie chce, by ją pocieszano, bo ich już nie ma”.

Poprzednia stronaNastępna strona