Rocznik 1975 (numery 278-283)

Teraźniejsza Prawda nr 266Nr: 278 – Styczeń-Luty 1975 | Pobierz PDF


Nasz tekst godła na 1975 rok – str. 2 | Treść artykułu
„Halleluja! iż ujął królestwo Pan Bóg wszechmogący” – Obj. 19:6.

Ofiary książąt Wieku Ewangelii – str. 6 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy ’74, 94.

Data Wieczerzy Pańskiej i inne ogłoszenia – str. 16 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 267-268Nr: 279-280 – Marzec-Czerwiec 1975 | Pobierz PDF


Jezus udoskonalony przez cierpienie – str. 18 | Treść artykułu
Dlaczego nasz Pan Jezus Chrystus musiał tak bardzo cierpieć? Czy był w tym ukryty jakiś cel?

Nasze 56. roczne sprawozdanie – str. 24 | Treść artykułu

Roczne sprawozdanie z Polski – str. 29 | Treść artykułu

Podróż do góry Synaj – str. 30 | Treść artykułu
Maszerowanie ludu izraelskiego od Morza Czerwonego do góry Synaj i Przymierza Zakonu przedstawia postęp ludu Bożego w Wieku Ewangelii od Zielonych Świątek aż do Królestwa Tysiącletniego i Nowego Przymierza. W temacie tym są ukryte liczne ważne lekcje dla nas.

Ofiary książąt Wieku Ewangelii – str. 40 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy ’75, strona 16.

Roczne sprawozdanie z Wieczerzy Pańskiej – str. 47 | Treść artykułu

Sprostowanie pomyłek – str. 48 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 269Nr: 281 – Lipiec-Sierpień 1975 | Pobierz PDF


Które tłumaczenie Biblii jest najlepsze? – str. 50 | Treść artykułu
Od czasu do czasu czytelnicy pytają się o naszą radę, które angielskie tłumaczenie Biblii jest najlepsze dla ogólnego użytku, a które tłumaczenia są najlepsze dla starannego i porównawczego badania. Postaramy się dać na to pytanie, odpowiedź.

Ofiary książąt Wieku Ewangelii – str. 57 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy ’75, strona 47.

Siostra Ray Allen Browne Jolly skończyła swój bieg – str. 63 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 270-271Nr: 282-283 – Wrzesień-Grudzień 1975 | Pobierz PDF


„Niepokalany, odłączony od grzeszników” – str. 66 | Treść artykułu
Żaden człowiek nie narodził się tak, jak Jezus się narodził. Jego narodzenie było przepowiedziane, opisane, wyszczególnione i wykazane w taki sposób, iż wymaga wiary i czci od wszystkich, którzy szczerze i starannie rozważają, co ono oznacza i kto się narodził.

Zdumiewający postęp w pierwszym stuleciu Tysiąclecia – str. 69 | Treść artykułu
Najcudowniejszy okres w historii ludzkiej był od roku 1874 do 1974 r. Nigdy przedtem człowiek nie wiedział tak wiele, nie był w stanie dokonać tak wiele i nie uczynił więcej i większych osiągnięć. Żadna część przeszłości nie była tak chwalebna jak ten właśnie okres.

Podróż do góry Synaj – str. 76 | Treść artykułu
Dokończenie z Ter. Prawdy ’75, strona 30.

Pytania i odpowiedzi – str. 86 | Treść artykułu

 • Jakie ustępy Pisma Św. dowodzą, że Jezus powrócił w Swoim Wtórym Przyjściu w 1874 r., że wówczas rozpoczął Swoje Tysiącletnie Panowanie i że wzbudził On śpiących świętych w 1878 r.?
 • Czy Chrystus Głowa i Ciało obecnie panuje? Jeżeli tak, to czy to równa się ustanowieniu Królestwa?
 • Jaki jest okres Panowania Chrystusa?
 • Czy żelazna władza Chrystusa będzie wstrzymana podczas „małego czasu” lub czy rozwiązanie Szatana jest jedyną zmianą w działaniu Królestwa, aby doświadczyć wierności rodzaju ludzkiego?
 • Czy oświadczenie z Obj. 20:4: „ożyli i królowali z Chrystusem tysiąc lat” lub jakikolwiek inny tekst Pisma Św. w jakikolwiek sposób popiera naukę niektórych, że członkowie Ciała Chrystusowego pozostający w ciele po paźdz. 1914 już wtedy panowali z Panem?
 • Czy oświadczenie z Obj. 20:4 oznacza, że kompletne 144000 członków Kościoła musi żyć i panować „całe tysiąc lat jako zupełna jednostka”?
 • Czy Słowo Boże będzie zachowane i czy będzie miało powodzenie, pomimo wszelkiej opozycji Szatana?
 • Kiedy Epifania jako okres kończy się?
 • Czy jest właściwą rzeczą mówić, że „zmartwychwstanie sprawiedliwych” (Dz. Ap. 24:15) jest tym samym co „lepsze zmartwychwstanie” (Żyd. 11:35)?
 • Jeżeli Godni mają udział w „Zmartwychwstaniu żywota” (Jana 5:29) zamiast w „zmartwychwstaniu sądu”, to dlaczego potrzebują oni próby do życia pod Nowym Przymierzem?
 • Jak to możliwe, że Judasz poszedł na Wtórą Śmierć przed wylaniem świętego Ducha w Zielone Świątki?

Ofiary książąt Wieku Ewangelii – str. 94 | Treść artykułu
Dokończenie pytań bereańskich z Ter. Prawdy ’75, 63.

Ofiary książąt Wieku Ewangelii – str. 95 | Treść artykułu
Dalszy ciąg analizy tego tematu.