Rocznik 1974 (numery 272-277)

Teraźniejsza Prawda nr 266Nr: 272 – Styczeń-Luty 1974 | Pobierz PDF


Nasz tekst godła na 1974 rok – str. 2 | Treść artykułu
„Tylko wierz”, „Boć wierny jest ten, który obiecał” – Marek 5:36; Żyd. 10:23.

Dwa Święta Przejścia – Słup Obłoku i Ognia – str. 5 | Treść artykułu
Początkowe Święto Przejścia w Egipcie przedstawia właściwą ofiarę Chrystusa, naszego Baranka oraz ucztę Kościoła Wieku Ewangelii, jako jego usprawiedliwienie w poświęconym postępowaniu. Coroczny zaś obchód Święta Przejścia przedstawia coroczny obchód Wieczerzy Pańskiej, który jest w takim stosunku do naszego Baranka w jakim stosunku coroczny baranek był do baranka w Egipcie. Dodatkowe myśli pozwolą głębiej zrozumieć ten temat.

Roczne sprawozdanie z Pamiątki Wieczerzy Pańskiej – str. 15 | Treść artykułu

Data Wieczerzy Pańskiej w 1974 roku – str. 16 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 267-268Nr: 273-274 – Marzec-Czerwiec 1974 | Pobierz PDF


Dałem wam przykład – str. 18 | Treść artykułu
Przykład umycia nóg uczniów przez naszego Pana nie tyle stosuje się do rodzaju usługi (literalnego umycia nóg), ile do samego faktu służby. Nie chodzi tutaj o ceremonię, ale o fakt służenia jednym przez drugich nawet w najniższej służbie dla wzajemnego dobra i wygody.

Nasze 55. roczne sprawozdanie – str. 22 | Treść artykułu

Roczne sprawozdanie z Polski – str. 28 | Treść artykułu

Dwa Święta Przejścia – Słup Obłoku i Ognia – str. 29 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy ‚74,15.

Młodociani Godni – str. 43 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy ’73, 76.

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 269Nr: 275 – Lipiec-Sierpień 1974 | Pobierz PDF


Młodociani Godni – str. 50 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy ‚74,48.

Ofiary książąt Wieku Ewangelii – str. 56 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy ’73, 96.

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 270-271Nr: 276-277 – Wrzesień-Grudzień 1974 | Pobierz PDF


Nie grzesz językiem swoim – str. 66 | Treść artykułu
Prawy stan serca jest konieczny dla konsekwentnego użycia słusznych słów, a jeżeli ktoś ma zły stan serca, to będzie mówił rzeczy złe. „Dobry człowiek z dobrego skarbu serca wynosi rzeczy dobre, a zły człowiek ze złego skarbu wynosi rzeczy złe” (Mat. 12:35).

Stworzenie – uwagi ogólne – str. 72 | Treść artykułu
Zanim przystąpimy do szczegółów Boskich dzieł twórczych, pragniemy wysunąć kilka ogólnych uwag, o Boskich dziełach stworzenia, jako wstęp do szczegółów, które spodziewamy się następnie podać. Te ogólne uwagi zostały wywołane przeważnie tym, że istnieje wiele nieporozumień na temat Boskich dzieł stworzenia.

Pytania beriańskie do artykułu o Młodocianych Godnych – str. 83 | Treść artykułu
Artykuł ten ukazał się w Ter. Prawdach nr 270; 271 do 275.

Ofiary książąt Wieku Ewangelii – str. 92 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy ‚74,64.

Pytania i odpowiedzi – str. 94 | Treść artykułu

  • Jeżeli, tak jak br. Russell i br. Johnson nauczali, grecki rzeczownik philia oznacza miłość obowiązkową, a grecki rzeczownik agape oznacza miłość bezinteresowną, to dlaczego Jezus streszczając dziesięcioro przykazań Zakonu użył czasownika agapao, a nie czasownika phileo?
  • Kim są „Apostołowie”, o których jest mowa w Obj. 18:20?
  • Kogo wyobraża Enoch?
  • Czy Księga Enocha jest natchniona przez Boga?
  • Co symbolizuje pięć równych przestrzeni wytworzonych przez cztery rowki i dwie boczne ściany w Przedpokoju Wielkiej Piramidy ponad wejściem do przejścia z tego pokoju do Pokoju Królewskiego?